Kategori

Svend

MEDMAGT & MODMAGT (forts.)

Delkonklusion på afsnit om sprogbrug og konklusion på hele opgaven6d. Delkonklusion De 78 læserbreve vi har…

Flindts stikprøvekontrol

Kritisk gennemgang af Jørgen Flindt Pedersens analyse af palæstinensernes livsverden på ”den besatte” Vestbred og…