„Dronningebibelen“

Rigs- og slægtsbibelen er – som det tidligere har været nævnt i Udfordringen – den første bibel, der er udkommet samtidig på dansk, færøsk og grønlandsk.
Slægtsbibel er den, fordi slægten har mulighed for at sætte sit præg på den ved på bogens første sider at skrive mærkedage. Den adskiller sig fra almindelige bibeler desuden ved Dronningens vignetter. En flot bibeludgave.
NJV

Rigs- og
slægtsbibelen
1163 sider •
800 kr.
Det Danske
Bibelselskab
2000
tlf. 3312 7835