Faste på mode i Tyskland

Mindst 2 millioner faster „7 uger uden” – frem til påskeTo millioner tyske protestanter faster nu aktivt i knap to måneder frem til påske. Dertil kommer formentlig lige så mange katolikker.Tidligere lød sloganet ‘væk med spæk’, nu bruges mere trendy slogans som ‘vis solidaritet’ eller ‘lev bevidst’.
Efter germanernes fastelavnsløjer, der er mere maleriske end vores, kommer nemlig også en mere alvorlig holdning til den kristne forberedelse til påsken.
Under det faste slogan ‘Syv uger uden’ lægger protestanterne syd for grænsen op til at ændre detaljer i hverdagen, der kan trække én ud af den daglige rutine for at skabe plads til noget nyt.
– Med afsæt i ordet ‘faste’ opfordres til afkald på luksusgoder som f.eks. kød, alkohol og chokolade eller til en aftale om at slukke for fjernsynet i 7 uger, forklarer Viggo Jacobsen, der som provst for de danske menigheder syd for grænsen har den tyske tradition tæt på.
Nogle af ideerne virker nok fremmede for en dansker – f.eks. den ‘Auto-faste’ der foreslås af Trier-stiftet i den katolske kirke, og sponseres delvist af de tyske statsbaner: Lev bilfrit – helt, eller f.eks. i fritiden – i en måned i fasten! Find ny livskvalitet i det, og deltag samtidig i lodtrækningen om 700 to-ugers togkort!

Fasteaktionerne har et betydeligt omfang. De blomstrer især på en håndfuld store websites, der f.eks. har chat mellem deltagerne om deres erfaringer og tanker.

Ralf Weidner fra Frankfurt er en af de to millioner ‘virtuelle’ deltagere, som på www.7-wochen-ohne.de er med i den evangeliske fastekampagne. Han fortæller:
– Jeg har fastet i mange år, men det var for at holde vægten. Først sidste år, da jeg hørte om ‘Syv uger uden’, satte jeg det i sammenhæng med min tro. Sidste års fastetid blev en god oplevelse med en meget intensiv fornemmelse: Når jeg fik lyst til at spise, læste jeg i stedet i min bibel, siger Weidner.

Chat om åndelighed

Han gik også mere til gudstjenste og følte, at han så sit liv meget klarere, blandt andet gennem chat om åndelighed og faste på det evangeliske website. Samme sted findes også faste-råd fra læger og diætister, og til meditation kan man downloade ord, billeder og musik.
Nord for grænsen finder biskoppen i Haderslev, Niels Henrik Arendt, at det tyske initiativ svarer til en tendens også i Danmark, som kirken ikke må overse:
– Folk er trætte af, at alting næsten går i et, så vi skal have folk til at leve med i kirkeårets vekslende perioder. Men vi må ikke glemme, at vi hele året skal gøre op med dårlig opførsel.
Det tyske lutherske faste-motto – ‘Zuneigung’ – kalder opmærksomheden væk fra det tilvante. En tysk kollega sagde til den danske provst i Flensborg, at de syv ugers afkald på dårlige vaner fremmer viljen og evnen til at se og tænke nyt:
– Derved bør fastetiden også hos ansvarlige mennesker kunne kalde solidaritet, fællesskab og næstekærlighed frem som modsvar til den megen vold i verden, siger Viggo Jacobsen.
Men det er slet ikke nødvendigt at kopiere tyske ideer, siger biskoppen i Haderslev. For år tilbage prøvede Folkekirkens Nødhjælp med en særlig faste-bøsse at samle opmærksomhed om de fattige i fasten, og f.eks. den idé kan genbruges:

Fasten bør markeres

Jeg vil gerne være med i en eller anden form for klar markering af fasten – evt. i et samarbejde med Bibelselskabet, så det kan understreges, at fasten peger frem mod påsken, siger Niels Henrik Arendt, der er rådsformand i Folkekirkens Nødhjælp. Der er den nye generalsekretær, teologen Peter Lodberg, enig i perspektivet:
– Fastetiden er den tid, hvor vi øver os i at give afkald for både vores egen og vores næstes skyld – en forberedelse til Kristi opstandelse og det nye liv i Guds rige.
Blandt de spredte tilløb til at markere fastetiden er Folkekirkens Nødhjælps egen kampagne ‘Brød til Verden,’ og under mottoet ‘På flugt fra fattigdom’ mobiliserer den nu for 4. år i træk en rekordstor flok på ca. 14.000 frivillige indsamlere. Peter Lodberg finder det oplagt at overveje, om elementer fra den tyske fastekampagne kan bruges i Sogneindsamlingen:
– Vi vil meget gerne inddrage konfirmanderne i Sogneindsamlingen – både til at være med til at samle ind og til at overveje deres egen kristne holdning til forbrug. De er faktisk en af de mest købestærke grupper i dag og har et stort forbrug af mobiltelefon, internet, TV og stereoanlæg. I en kobling med fastetidens temaer kan vi måske hente inspiration i de tyske ideer, siger generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp.

Sådan bør du faste

Derek Prince’s klassiker “Bøn og Faste” giver nogle enkle retningslinier for faste:

1. Påbegynd faste med en positiv tro
Gud kræver en sådan tro af alle, som søger ham. „Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham” (Heb. 11,6). Hvis du beslutter dig til at søge Gud ved faste, har du en skriftmæssig ret til at vente, at Gud vil belønne dig. I Matt. 6,18 giver Jesus den troende, som faster med de rette motiver, dette løfte: „… din Fader, som ser i løndom, (skal) betale dig.»

2. Husk at „troen kommer af det, som høres,
– og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Rom. 10,17). Faste bør baseres på din overbevisning om, at Guds Ord påbyder dette som et led i normal kristen disciplin.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Vent ikke på at en eller anden nødsituation skal drive dig til faste
Det er bedre at begynde at faste, når du er åndeligt „oppe”, end når du er „nede”. Loven om fremskridt i Guds rige lyder: „Fra kraft til kraft” (Salme 84,7); „af tro til tro” (Rom. 1,17); „fra herlighed til herlighed” (2. Kor. 3,18).

4. Pas på ikke at sætte for langt et tidsrum af til faste til at begynde med
Hvis det er første gang, du faster, så begynd med at udelade et eller to måltider. Derefter kan du gradvis forlænge tidsrummet til en eller to dage. Det er bedre at begynde med at sætte et kort tidsrum som sit mål og så kunne overholde det. Hvis man afsætter for langt et tidsrum i starten og ikke kan klare det, er man tilbøjelig til at blive modløs og give fuldstændigt op.

5. Brug under fasten megen tid til at læse i Bibelen
Hvor det er muligt, læs da et afsnit fra Skriften før hver periode med bøn. Salmerne er særligt velegnede. Læs dem højt og gør dig til eet med de bønner, lovprisninger og bekendelser, som findes i dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:6. Det er ofte nyttigt at gøre bestemte ting til genstand for sin faste
– og lave en liste med dem. Hvis du gemmer de lister, du laver, og vender tilbage til dem efter nogen tids forløb, vil din tro styrkes, når du ser, hvor mange af de ting der er blevet opfyldt.

7. Undgå enhver form for religiøs „skiltning” og pralende optræden
Bortset fra særlige perioder med bøn eller anden åndelig aktivitet bør ens liv og opførsel være så normal og ubemærket som muligt. Dette er kernen i de advarsler Jesus giver i Matt. 6,16-18. Husk at ros er udelukket ved troens lov (se Rom. 3,27). Faste skaffer dig ingen fortjenstmedalje af Gud. Det er en del al din pligt som en sand kristen. Hav ligeledes Jesu advarsel i Luk. 17,10 i tanke: „På samme måde med jer, når I har gjort alt det, der er befalet jer, skal I sige: „Vi er kun unyttige tjenere; vi har ikke gjort andet, end hvad vi var skyldige at gøre.”

8. Hold nøje kontrol med dine motiver, hver gang du faster
Tag tid til at læse Esajas 58, 1-12. Læg mærke til de motiver og handlinger, som ikke er Gud velbehagelige. Studér derefter de motiver og mål, som er Gud velbehagelige. Dine egne motiver og mål bør ligge på linje med disse.