Folkekirken er ikke glad for samarbejde med andre kirker

Økumenisk charter får den sædvanlige kølige modtagelse”Charta Oecumenica vækker håb og glæde. Men den danske kirke skal vel nu som før brokke sig? Det danske statskirkesystem virker ret isolerende.”Sådan siger en journalist, som arbejder for den svenske kirke til Kristeligt Pressebureau. Den danske Folkekirkes negative holdning overfor andre kirker er berygtet.
Forståelse og fællesskab mellem kristne kirker er ellers kernen i erklæringen „Charta Oecumenica” som netop er blevet fremlagt i revideret form – efter tidligere danske klager.
Men erklæringer som denne mødes altid med dyb skepsis i Folkekirken. I de seneste år har den afslået flere invitationer, som alle de nordiske søsterkirker har sagt ja til – om tættere fællesskab med såvel den anglikanske kirke som den katolske kirke.
Og de anti-økumeniske folk i Folkekirken ser lige så negativt på det nye dokument som på det første udkast til erklæringen. Det blev sidste år sendt retur fra Folkekirken med mange kritiske bemærkninger. De indvendinger tages der i vid udstrækning højde for i den erklæring, som nu er gjort færdig centralt.
Det mener lektor Karsten Fledelius, der på vegne af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har deltaget i arbejdet.
Lektor i teologi Peter Lodberg (billedet), Aarhus, er enig. Han hæfter sig ved, at den EU-jargon, som Folkekirken protesterede imod, er søgt fjernet:
– Derfor kan man ikke længere kæde charteret sammen med EU-politik, siger han.
Men Iben Tranholm, nyudklækket teolog og free lance journalist er uenig:
– Skriftet indeholder ingen teologiske visioner. Det garneres med citater fra Paulus, men det handler om at kirken gerne vil give sig selv status som Europas værdisætter. Jeg synes det er farligt, når kirken og staten bliver for enige.