Sagsanlæg truer „healer-præst“

– Nogle mener givetvis, at jeg er kætter, men det mener jeg ikke selv. Jeg er kristen, og jeg hører til i folkekirken. Heldigvis er den jo bred, og jeg mener også, at den har plads til mig. Jeg er jo ikke satanist eller sådan noget.

Ulla Sandbæk

Sådan sagde den knap 60-årige Ulla Sandbæk, der er sognepræst ved Høsterkøb Kirke i Birkerød, i forrige weekend til Kristeligt Dagblad.
Fordi hun er valgt i Europaparlamentet af JuniBevæg-elsen, har hun orlov fra sit embede, men kyndige kirkekendere ser gerne afprøvet, om hendes ytringer i avisen placerer hende indenfor eller udenfor Folkekirken.
Efter hvad der må karakteriseres som en kammeratelig samtale hos biskop Lise-Lotte Rebel,udtaler hun:
– Jeg tror naturligvis i fuld overensstemmelse med trosbekendelsen på syndernes forladelse og beklager samtidig de misforståelser, som jeg måtte have givet anledning.
Biskoppen selv tager hende til nåde, og derfor standser sagen nok der.

Kætteri

Sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa, som er formand for Menighedsfakultetet i Århus, kalder imidlertid pastor Sandbæks ytringer for ‘et offentligt fremført kætteri’ og slutter med ordene:
– Hvis præsterne ikke selv vil tage konsekvensen af deres manglende overensstemmelse med evangelisk-luthersk kristendom og træde ud af den kirke, de ikke er loyale overfor, så er der vel kun at ønske, at Gud vil være hyrde for de får, der ingen hyrder har!
Historiker dr. jur., dr. phil. og professor ved det juridiske fakultet i København Ditlev Tamm har kontaktet kirkeministeren og bedt ministeren om en redegørelse.
Professor Tamm forventer, at hans henvendelse til Kirkeministeren bliver taget alvorligt. Han minder om, at i en sag blev en kirketjener ved Sankt Andreas Kirke i København sidste år ekskluderet af Folkekirken – en afgørelse, der iøvrigt stadig føres sag om ved Østre Landsret mellem den ekskluderede og Kirkeministeriet:
– På den baggrund må man vel gå ud fra , at også en præsts holdninger bør kunne vurderes. At der er tale om en person, der er forkynder i folkekirken må vel nærmest betragtes som en slags skærpende omstændighed.

Thure, kp / #steph