Tæt på en døende

Bogen I dødsskyggens dal er en hjælp til at turde hjælpe døendeI dødsskyggens dal er en glimrende bog, der i et let og direkte sprog behandler et særdeles vanskeligt emne: At være tæt på en døende.

Enkelheden viser sig ved et frimodigt hverdagssprog og konkret tale om det sværeste emne, vi har. Nogle gange er billedsprog en hjælp til at forstå – i denne bog er det praktiske og jordnære en styrke. For eksempel rummer bogen en liste over forslag til emner, som hjælperen kan tage frem i samtaler, og der er en beskrivelse af, hvad der sker, når man dør, og hvad der sker efter døden. Også valget af teoretiske forklaringer er gjort præcist og enkelt. Der er medtaget nogle få, men helt centrale temaer, for eksempel begreberne at hjælpe og at vise empati, meningen med livet samt en forklaring til de faglige udtryk sjælesorg og åndelig omsorg.
Bogen er en hjælp til at turde hjælpe døende. Det er den, fordi den ikke er en opskrift eller en metode, som man bør følge. Tværtimod lægger Rita Nielsen vægt på at vise os muligheder for hjælp. Vi skal være, som vi er, og ikke forsøge at handle ud fra en fastlagt model. I denne holdning er inkluderet, at nogle af os er meget skræmte over for nærværet med en døende, hvilket vi skal have respekt for. Hun understreger på den anden side også, at samværet med en døende kan ændre værdier hos hjælperen, så den levende lever livet mere!
Endelig får vi hjælp til at være nær på stærke følelser og til selv at have dem. Der lægges ikke skjul på, hvor vanskeligt det er at møde smerte, angst og uro. Samtidig viser forfatteren os gennem de mange eksempler, hvordan sorg og glæde, angst og tryghed findes side om side i en døendes liv – og i vores liv. Og det understreges stærkt, at der er et liv før døden, for nogle mennesker et godt liv, for andre et vanskeligt liv. For den døende og for os er der et liv nu. Hvordan skal det liv bruges?
Bogen er skrevet med en klar kristen grundholdning, og den giver inspiration til, hvordan forholdet til Gud kan påvirke og være livgivende både for den døende og hjælperen. Et meget vigtigt træk i bogen er respekten for, at den døende måske har et andet livssyn end det kristne eller er i vildrede. Vi får i bogen rådgivning til, hvordan vi kan være kristne sammen med mennesker, der ikke er kristne også i den tid, hvor døden forventes at komme snart. Rita Nielsen viser ikke berøringsangst for denne situation, og hun romantiserer heller ikke – hun er realistisk.
Målgruppen er alle, der kommer i kontakt med døende, ikke blot pårørende og de professionelle, men også for eksempel kollegaen og naboen. Jeg tror, at forfatteren har ramt plet i forsøget på at nå denne brede målgruppe. Så her er en god hjælp til de, der er tæt på en døende og til alle os, der før eller siden vil komme det.

Rita Nielsen:
I dødsskyggens dal
– omsorg og sjælesorg
110 sider • 125 kr
Unitas Forlag 2000
tlf. 3616 6481