Kønslivet – en gudstjeneste!?

Veslemøy og Erik Guldager har tidligere fået udgivet en bog på Queenswood. Skabt i Guds billede hed den, og i Som mand og kvinde … forsøger de så at vise – skriver de – hvad den første betyder i ”det daglige liv i ægteskabet”, og det har meget med kønslivet at gøre; en af overskrifterne er fx Kønslivet som gudstjeneste.
Forudsætningen for at kunne skrive om kønslivet, som de gør, må være opfattelsen af ægteskabet som et sakramente – men de går for vidt i noget, der ser ud som en redningsaktion af seksualiteten fra dens forfladigelse eller ”pornoficering”, når de i den grad kæder trosliv/bønsliv og kønsliv sammen og skriver, at forsømmes det ene, sygner det andet også hen.
Jeg har sat mange spørgsmålstegn i det meget katolske ægtepars bog; men den er værd at læse som en kraftig understregning af, at Gud og seksualitet ikke er to adskilte verdener – det er trods alt Guds egen „opfindelse“!

Veslemøy og Erik Guldager:
Som mand og kvinde …
182 sider • 178 kr
Queenswood