Åbenbaringer af Guds kærlighed

Åbenbaringer af Den guddommelige Kærlighed er skrevet af den kvindelige, senmiddelalderlige mysti-ker Julian af Norwich, og citater herfra er med indledninger af benediktinerinden, søster Anna-Maria Kjelle-gaard udgivet i bogen Kærlighed var hans mening.
Julians budskab om Guds aldrig svigtende kærlighed har som baggrund et mørkt århundrede, 1300-tallet, med den sorte død, det store skisma og hundredårskrigen. Den optimisme og ubetingede tillid til Gud, hun på trods af den dystre baggrund alligevel kunne formidle, har været med til at skabe en stigende interesse for hende og for de åbenbaringer, hun modtog.
For en (protestantisk) læser i dag kan der nok være noget fremmedartet over både hendes stil og hendes tankegang, men der er også stof til meditation at hente i bogen.

Kærlighed var hans mening
– Citater fra Julian af Norwich v/ Sr. Anna-Maria Kjellegaard OSB • 61 sider • 80 kr • Katolsk Forlag