Katekismus til alle i København

I anledning af påsken får alle borgere i Københavns Stift en katekismus ind ad døren. – Det er en enkel, men ikke forenklet fremstilling af kristendommen til dem, som normalt ikke kommer i kirke, siger Jesper Strange, som er medarbejder hos Københavns biskop og sognepræst ved Københavns Domkirke.
Han står for redigeringen af katekismussen, hvor forskellige københavnere fortæller, hvad kristendom er. Dernæst har Jesper Strange kædet for-tællingerne sammen.
Det er både præster og andre, som kun lige har stiftet bekendtskab med kristendommen, der udtaler sig.

Lyst til at fortælle egen historie

– Kristendommen er at gøre tingene. Københavnerne i katekismussen fortæller først, hvad de gør, og dernæst hvorfor. Det handler om emner som andagt og bibellæsning, siger Jesper Strange.
Katekismussen er på 32 sider og bruger ord og billeder til at fortælle, hvad blandt andet gudstjeneste, dåb og nadver betyder.
– Vi håber, at folk får lyst til at fortælle deres egen historie, siger Jesper Strange.
– Derudover vil vi selvfølgelig gerne have, at folk spørger sig selv, hvorfor man for eksempel bliver døbt, og også opsøger de lokale kirker, siger Jesper Strange. Omdelingen kommer til at omfatte hele Københavns Stift, som også inkluderer Bornholms to provstier.

Betalt af fonde

Katekismussen bliver betalt af private fonde, og det er et bevidst valg fra Københavns Stifts side:
– På den måde markerer vi, at vi ikke bruger kirkelige midler, hvis der skulle være sogne, som ikke bryder sig om bogen, siger Jesper Strange.
Katekismussen udkommer i et oplag på 400.000 eksemplarer, og prisen er ca. en million kroner. Københavnerne og bornholmerne får den med posten d. 14. og 15. april.