Regeringen vil forske i fostre

Et forslag om forskning i stamceller er sendt til høring. Kristne abortmodstandere advarer om etisk glidebane.Regeringen har givet efter for det massive pres fra forskere og bioindustri og vil nu tillade, at der forskes i fosteranlæg, der er blevet til overs ved kunstig befrugtning. Der er tale om et ændringsforslag til den eksisterende lov om kunstig befrugtning (lov nr. 460), som er sendt til høring. I denne lov, der forbyder forsøg på befrugtede menneskelige æg samt på kønsceller, foreslår man så en undtagelse: „Hvis forsøgene ved anvendelse af befrugtede æg og stamceller herfra har til formål at opnå ny viden, som vil kunne forbedre mulighederne for behandling af sygdomme hos mennesker.“
Efter forslaget skal forskere kunne bruge indtil 14 dage gamle tiloversblevne fostre.
Ændringsforslaget ventes at træde i kraft den 1. september – hvis det altså vedtages.
– Vores holdning er en klar afvisning af forslaget, som betyder, at det nu vil blive muligt at foretage såkaldt terapeutisk kloning, siger Torben Riis, formand for foreningen Respekt for Menneskeliv. Ved terapeutisk kloning frembringer man kunstigt et befrugtet æg, som – hvis det fik lov at udvikle sig i en livmoder – kunne blive et fuldbårent barn.
– Det får det imidlertid ikke lov til, fortsætter Torben Riis. – Man lader det udvikle sig til de celler eller væv, som man skal bruge til en bestemt behandling og lader dernæst det menneskelige individ, man har frembragt, gå til grunde.
Kerstin Hoffmann fra foreningen Retten til liv tager også skarpt afstand:
– At gøre fosteranlægget til objekt for forskning og til et potentielt middel for behandling af et andet menneske er udtryk for en farlig tingsliggørelse og krænkelse af mennesket. Det ændrer ikke ved situationen, at ofringen af fostrets liv tjener et godt formål. Indfører vi først det princip, at den svagere gruppe må ofre sig for den lidt stærkere, sender vi for alvor de svage og handicappede ud i et etisk tomrum, hvor ingen kan føle sig sikker.
Kristeligt Folkepartis sund-hedsordfører Tove Videbæk er imod regeringens forslag:
– Livet starter ved befrugtningen og ikke tilfældigt fastsatte 14 dage efter, siger hun.