Sidste chance for at høre OMs stifter?

I weekenden kan man møde Operation Missions dynamiske leder ved møder i København og Kolding. Og det bliver måske sidste chance – i hvert fald mens han er leder af OM.

George Verwer

George Verwer holder nemlig som OM’s internationale leder i august 2003. Hans job overtages af Peter Maiden, som i mange år har været hans højre hånd.
George Verwer gav sit liv til Jesus ved et Billy Graham møde i New York i 1955.
Straks gik han i gang med at organisere en kristen gruppe på sit gymnasium. Han delte bibeldele ud, og 200 blev kristne…!
George havde, før han blev kristen, selv modtaget et Johannes evangelium fra en fru Clapp. Hun havde i 15 år bedt for, at Gud ville kalde nogle af High School eleverne til tro og til mission. Hvor end George fortæller om sin omvendelse, fører han det altid tilbage til fru Clapps bønner.
I 1957 da George læste på Moody Bible Institute, brugte han og tre andre studerende deres sommerferie på at uddele bibeldele og traktater i Mexico. I løbet af en uge uddelte de 10.000 Johannes evangelier og 20.000 traktater.
– Vi så folk slås om at få et Johannes evangelium, fortalte George, – og vi talte med hundredvis af mennesker, som aldrig havde set en del af Guds ord.
I løbet af de næste par år blev flere og flere involveret i disse sommer korttidsmis-sioner. I 1960 efter megen bøn begyndte man korttidsmissioner i Spanien, hvor man sendte breve til folk med et tilbud om et gratis Bibel-korres-pondance kursus. I løbet af to år skrev mere end 20.000 mennesker efter et sådant kursus og en del blev kristne.
I sommeren 1963 kom mere end 2.000 mennesker og deltog i disse korttids missioner i hele det vestlige Europa.
I 1964 tog de første team til Indien. Derefter spredte arbejdet sig hurtigt til Bangladesh, Pakistan og Nepal.
I 1970 blev det første OM skib købt i København. Uma-nak blev omdøbt til Logos, og det sejlede, indtil det løb på grund på Sydamerikas sydspids i januar 1988. Kristne fra hele verden gav penge til, at et nyt skib, Logos II, kunne købes i foråret 1989.
I 1977 blev OM’s andet skib, Doulos, købt. Hun er „the old lady“, bygget i 1914, kun to år efter Titanic sank.
OM skibene har besøgt mere end 400 havnebyer i 130 lande og i enhver havn delt det gode budskab gennem ord og handling.
I dag arbejder OM i mere end 80 lande og har over 3.000 fuldtids missionærer. Alene i Indien er der 1.000 medarbejdere og hele arbejdet er ledet af indere.
I dag har OM også mere end 400 medarbejdere i den muslimske del af verden.
George Verwer går dog ikke på pension, selv om han standser som leder. Han har stadig base i London og vil stadig tale og undervise over hele verden.
George er kendt for sin enorme nød og forbøn for verden. Han er også helt utrolig til at huske på mennesker, og det er ikke sjældent, man hører om, at en person, der var ude med OM for 20 år siden, har fået en opringning af George, hvor han bare lige vil høre, hvordan det går, og hvordan han kan bede for en.
George er gift med Drena, og de har 3 voksne børn.