Spalter

Ny fælles sangbog
for unge
kristne

Flere kristne ungdoms-organisationer går nu sammen om en ny fælles sangbog.

Luthersk Missions Ungdom, Indre Missions Ungdom, Evangelisk Luthersk Ungdom og Kristeligt Forbund for Studerende har nu nedsat et udvalg. Udvalget skal arbejde på at udgive en afløser for den nuværende fælles sangbog for unge, skriver ‘Missionsvennen’. Det er hensigten, at den nye fælles ungdomssangbog skal afløse den nuværende i løbet af 2002 eller 2003.

Overskud
hos LMs

Det tyder på et overskud i Luthersk Missionsforening’s regnskab for 1999 på mellem 150.000 og 200.000 kr.

Sådan lyder den foreløbige melding fra hovedkasserer Christian Lund.
Det gode resultat skyldes hovedsageligt store ekstra-ordinære indtægter samt en del besparelser.
I januar måned i år var gaveindtægten på 504.658 kr.
Det er ret langt under det gennemsnitlige månedsbehov på 1,2 millioner kr. – og hele 15 pct. lavere end i januar sidste år.

FDF: Karibu Tanzania

Velkommen til Tanzania, (karibu Tanzania) lyder det til Danmarks FDF’ere.
FDF har i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Danmision og Silkeborg Højskole startet et nyt missionsprojekt „Tukutane Tanzania hvilket betyder: lad os mødes i Tanzania.
I to år skal børn og unge i FDF mødes med børn og unge i Tanzania. Bl.a. forbereder Silkeborg Højskole et hold elever på 12, på at tage af sted til Tanzania i tre måneder.
FDF-ledere vil i begyndelsen af marts få materiale med information om Tanzania, og ideer til arrangementer. Målet er, at sætte focus på børn og unge, AIDS-og flygtninge. Det sker sammen med den Den Evangelisk Lutherske kirke i Tanzania