Delegerede afvist

Uenighed om fortolkning af vedtægterne.Ni sydjyske delegerede var 5 dage før Kristendemokraternes landsmøde stadig ikke godkendt af ledelsen.Storkredsen har ved en fejl sendt deres tilmelding til en forkert e-mailadresse.
Blandt de ni er tidl. folketingsmedlem, Jens Steffensen og tidl. HB-medlem Inger Gimm, der begge har tilhørt partiets siden 1970.
Til Kristeligt Dagblad forklarer partiformand, Bodil Kornbek, at hovedbestyrelsen har strammet op på procedurerne i år. Men storkredsene i både Vestjylland og Sydjylland mener, at det er i strid med vedtægterne. En juridisk vurdering fra advokat Egon Bjørn Andersen, Herning, støtter deres fortolkning. Vedtægternes tidsfrist gælder kun kommuneforeninger, mens storkredse fortsat kan ”fylde op” med delegerede, mener de.
Storkredsen vil derfor møde op med alle delegerede og anmode landsmødet som højeste myndighed om at afgøre sagen, hvis ikke ledelsen imødekommer dem inden da.
Til Kristeligt Dagblad afviser Bodil Kornbek at sagen vil få plads på landsmødet, men lover at se på den forud.

Læs også