Værdipolitisk retorik mellem kandidater

KD-formandskandidater fremstår som modsætninger, men retorikken og realpolitiken er uklar.De konkrete værdipolitiske modsætninger mellem Bodil og Bjarne er centrale men vage.

Bodil Kornbek har lagt op til en markant ny linje for Kristendemokraterne og har blandt andet tilskrevet sin modkandidat om formandsposten synspunkter, han vedholdende har afvist.

Forud for Kristendemokraternes landsmøde i weekenden har realpolitiske emner med fokus på klima, familie, uddannelse, social- og sundhedspolitik haft trange kår i forhold til definitionen på kristendemokratiske værdier.
Også mellem de to kandidater til formandsposten, Bodil Kornbek og Bjarne Hartung Kirkegaard, har de værdipolitiske argumenter været dominerende.

Bjarne: Hold fast i kristne værdier

Ved et møde mellem formandskandidaterne og lokale kristendemokrater i Region Midtjylland for to uger siden slog Bjarne Hartung Kirkegaard således fast, at Kristendemokraterne i for høj grad ligner andre partier, hvorfor han ønsker at partiet bliver mere klar i dets udmeldinger.
– Vi skal holde fast i de kristne værdier, sagde han blandt andet med henvisning til abortspørgsmålet.
På den baggrund erklærede Bjarne Hartung Kirkegaard, at han ønsker principprogrammet skrevet om.

Bodil: Inspireret af kristne værdier

Også Kristendemokraternes formand, Bodil Kornbek, ønsker principprogrammet ændret.
Da Bjarne Hartung Kirkegaards kandidatur blev kendt i august annoncerede hun således på Kristendemokraternes hjemmeside, at partiets skulle samles om ”en værdipolitik inspireret af kristne værdier og et nyt partiprogram med en fælles ideologisk forståelse.”
Ved samme lejlighed tilskrev hun sin modstander at ville indføre religiøse argumenter i politik og blandt andet kriminalisere abortsøgende kvinder.
– Bjarne Hartung Kirkegaard vil lade den religiøse retorik vinde indpas ved at tage Gud til indtægt for politiske beslutninger, og taler om at forbyde abort, da det er at slå ihjel, lød forudsigelsen.
På sin hjemmeside afviser Bjarne Hartung Kirkegaard at skulle stå for en mere religiøs linie, ligesom han afviser at have ændret partiets sprogbrug væsentligt.
– Omkring abort taler jeg om, at jeg er imod, og at man tager små spirende menneskeliv. Og så har jeg talt om at bevare den Gudskabte natur.

Ingen politisk modsætning

Det værdipolitiske modsætningsforhold mellem de to formandskandidater kan således syntes uklart. En opfattelse, der også fremgik af Kristendemokraternes organisatoriske næstformand, Tove Buchs kommentar ved Bjarne Hartung Kirkegaards opstilling til Bodil Kornbeks udfordrer.
– Jeg kender Bjarne Hartung Kirkegaard som en dygtig lokalpolitiker, og jeg mener ikke, at han er i politisk modsætning til den nuværende ledelse, sagde hun dengang til Udfordringen.
Definitionen på Kristendemokraternes fremtidige værdipolitik bliver således udslagsgivende, når de 260 delegerede på partiets landsmøde i weekenden skal tolke den værdipolitiske retorik.

Læs også her