Karlsmose igen på banen

Tidligere landsformand Marianne Karlsmose har sammen med professor Peter Øhrstrøm stillet 13 ændringsforslag til det nye principprogram, som Bodil Kornbeks fløj ønsker gennemført.– Fælles for forslagene er, at de vil fastholde partiet på dets oprindelige kristne inspirartions-grundlag, oplyser Peter Øhrstrøm.
Han havde foretrukket, at et 14. forslag kom til afstemning. Det ville henvise principprogrammet til en grundigere fornyet behandling i udvalg før et nyt landsmøde.
Men forslaget blev afvist af programudvalget.
levi