Sudanmissionen ændrer regnskabs-principper

På den måde kan man leve op til repræsentantskabets krav om kun at bruge 40 pct. herhjemme – i hvert fald på papiret Trods krise kom Sudanmissionen ud af 2002 med et overskud på 20.484 kr.

Generalsekretær Jens Møller Pedersen glæder sig over fremgangen

De samlede nettoindtægter blev på 16.338 mill. kr. Tilmed er der tilbageført 400.000 kr. til testamente-kontoen på grund af de stigende gaveindtægter og stor fremgang i salget af „kendskab gi´r venskab“ projekter samt et øget overskud fra genbrugsbutikkerne, siger generalsekretær Jens Møller Pedersen.
Sudanmissionens samlede egenkapital udgør nu 4.5 mill. kr. – heraf 3.3 på testamentekontoen. Målet er at samle en egenkapital på mindst 30% af det samlede udgiftsbudget.
Administrationen har ændret regnskabs-principper, så man nu modregner relaterede udgifter i forbindelse med pengerejsning i de samlede indtægter. Dvs. at man f.eks. modregner lønninger til genbrugsarbejdet, før man indtægtsfører overskuddet. På den måde nedbringes lønudgiften med en lille million, og det er medvirkende til, at selskabet på papiret kan holde hjemmeudgifterne nede under de 40 pct. som repræsentantskabet har krævet.
– Indtægterne er således udtryk for et nettobidrag, hvor direkte udgifter som porto, trykning og forsendelse er modregnet i de respektive indtægter. Indtægterne fra genbrug er ligeledes udtryk for nettoindtægter efter, at butikkernes fællesudgifter og lønninger til genbrugsmedarbejderne er fratrukket, siger generalsekretæren.
Budgettet for 2003 viser et forventet underskud på 21.000 kr. De forventede samlede indtægter andrager 13.566 mill kr. Udgifterne til udearbejdet i 2003 andrager ca. 61,5% af det samlede udgiftsbudget.