DEM skal indsamle 1,9 mio. inden årets udgang

Det er 600.000 mere end Dansk Ethiopermission har budgetteretDecember er den store indsamlingsmåned for missionsselskaberne.

Det viser budgettet for Dansk Ethiopermission, hvor forventningerne til folks giversind i julemåneden er firedoblet i forhold til årets øvrige måneder.
Dansk Ethiopermission har modtaget 4,5 mio. kr. i år til dato. Men mangler stadig en del før budgettet på 6,4 mio. er nået.
Men man er fortrøstningsfuld, virker det til. For Udfordringen har trods henvendelse om sidste nyt på gavefronten selv måttet indhente oplysningerne på missionsselskabets hjemmeside. Og der viser budgettet, at pengene nok skal komme ind. Der er budgetteret med over 1,2 mio. blot i december måned – mod mellem 280.000 og 717.000 i de øvrige måneder, mindst i feriemåneden juli. Og bare i den første uge af december kom der over 132.000 kr. ind.