Danskbygget skole blev oversvømmet

Dansk Missionsråd gav 140.000 i nødhjælp til skole for nomadebørn i det nordlige Kenya. Pinsekirkernes nødhjælpsorganisation IAS er på plettenI Garissa, i det nordlige Kenya ligger en skole for børn af nomadefamilier. ”Life Frontier School”, der har 260 børn, blev pludselig oversvømmet, da en nærliggende flod gik over sine bredder.Mange dages nedbør havde fyldt floden aldeles op, og forårsagede at den ændrede sin kurs. Rasende vandstrømme kom fossende gennem området omkring Life Frontier School. Huse, kirkegårde, indhegninger, veje m.m. blev revet op og ødelagt. 3000 mennesker fra 380 familier fra 7 forskellige stammer mistede deres hjem i floden og stod hjemløse, 7 blev dræbt.

Bekymring for børnenes helbred

Skolens farm blev ødelagt inklusive såsæd til næste høst. Toiletter (latriner) blev fyldt med vand og mudder. Nogle af toiletbygningerne faldt sammen og det sanitære system blev beskadiget. Brønden med drikkevand blev ødelagt af vand og mudder. Indhegningen rundt om skolen blev revet op, og nogle af gulvene i klasseværelserne blev beskadiget.
Situationen gav straks anledning til bekymring for de impliceredes helbred, fordi drikkevandet var blevet forurenet. Røde Kors og UNICEF rejste til området for at yde akut nødhjælp, og en midlertidig lejr blev oprettet for de hjemløse. Men der var brug for yderligere assistance. Verner Madsen, der tidligere har været udstationeret i Somaliland for International Aid Services (IAS), udsendt af Pinsekirken i Herning, blev straks flyttet til Garissa for at forestå arbejdet.
IAS er Pinsekirkernes fælles nødhjælpsorganisation, der arbejder i Sudan, Somalia, Somaliland, Djibouti, Kenya, Tanzania og Uganda.
Skolen i Garissa blev bygget i 1998 af Torben Løbner Madsen, som er missionær udsendt af Pinsekirken Betania Kirkecenter i Blåhøj.
Han henvendte sig til Dansk Missionsråd, der formidler en nødhjælps-pulje, som er stillet til rådighed af Danida. Kun én uge efter, at ansøgningen var indgivet, havde Dansk Missionsråd og Danida bevilget 140.000 kr. til at hjælpe de hjemløse med mad, medicin og drikkevand, og desuden kunne de værste skader på skolens vand- og sanitetssystem blive repareret.