Penge til højskoler, der vil integrere nydanskere

Regeringen ønsker, at højskolerne skaber model for bedre integration. Særbevilling på 4 mio. kr. til opgaven den netop vedtagne integrationslov er højskolerne indskrevet med en særlig opgave, at skabe model for bedre integration i Danmark.

Der er på finansloven afsat 4,2 mio. kr. Pengene skal bruges til at nedsætte egenbetalingen. Det forventes, at ca. 500 flygtninge eller efterkommere efter disse deltager på et 16-20 ugers højskoleophold i 2003.
Højskolerne er med integrationsloven direkte inddraget i regeringens ønske om at skabe bedre integration. Det er en opgave, som Folkehøjskolernes Forening har været i gang med at forberede i over et år. Ca. 10 højskoler er klar til at gå i gang, og det forventes, at 20-25 højskoler det kommende år seriøst går ind i arbejdet.
Positivt pilotprojekt
Integrationsminister Bertel Haarder blev kort efter sin tiltræden præsenteret for en solstrålehistorie fra Uldum Højskole. På et 4 måneders højskoleophold lærte asylansøgere dansk sprog hurtigere end på sprogskolerne. Samtidig fik de gennem undervisning og i tæt samvær med danskere en overraskende hurtig tilgang til arbejdsmarkedet og livet i et dansk samfund.
Læs mere på
www.minoriteter.hojskolerne.dk