NewAge – en omvej til Gud?

Michael havde ingen kontakt med nogen kirke, da han kom ud af New Age. Men han var begyndt at tvivle på nogle grundlæggende ting i New Age.Han tvivlede på, at troen på den større bevidsthed medfører, at du er bedre, fordi – hvis du selv tror, du er kommet et stykke af vejen – så kan du konstatere, at der er nogle, som ikke er kommet lige så langt som dig. Sådan kommer du let til at gøre noget mod mennesker, som du ikke burde gøre! Det følte Michael var forkert. Derfor kom han ud af New Age-troen.

Hvad er New Age?

New Age er en blanding af mange forskellige ting og er ingen organisation eller religion i traditionel forstand. Der er nærmere tale om en tankestrømning, som kom frem allerede i 1875. Der er ingen overordnede skrifter eller guruer. New Age er nærmere et netværk, altså en meget diffus størrelse. Man tror ikke på én Gud, men tillægger forskellige handlinger betydning.
Til helsemesser under overskriften »Sind, Krop og Ånd« rundt omkring i Danmark kan man møde nogle af de ting, som er kendetegnende for New Age: Astrologi, Krystal-healing, tarotkort, personlig udvikling og meget mere.

New Age kontra
Kristendommen

I New Age opererer man ikke med én gud, men med mange guder, som hver er en gud for mennesker, som er under gudens bevidsthedsplan. Mange New Agere er meget bibelkyndige og læser i den almindelige bibel, men den bliver tolket på deres helt egen måde.
En grundlæggende forskel i forhold til kristendommen er, at du fundamentalt er alene. Der er ikke andre end dig selv til at sørge for din udvikling. Der er ”no mercy”. Den karma (skæbne), du er født med, kan du ikke slippe fra. Det er kun ved at udvikle dig, at du indser det, som karmaen forsøger at lære dig! Hvis du ikke vil følge dette, er det bare synd for dig, så må du passe dig selv.
I kristendommen derimod er der en Fader, som har sendt sin Søn, fordi Han ønsker, at vi skal gå den rigtige vej. Der er bogstavelig talt en Himmel til forskel!
I New Age skal man udvikle sig personligt til et højere bevidsthedsniveau. Du kan gennem reinkarnation (genfødsel) opnå en højere og højere »status«. Og principielt kunne enhver, som praktiserer dette, i meget fjern fremtid blive gud (være hævet over alle andre – men ikke Gud i traditionel kristen opfattelse).

Kom så i gang!!

Man behøver ikke vide ret meget om New Age, før man som kristen kan gå ud for at snakke med folk, som er i New Age! Du behøver faktisk ikke andet end at vide, hvad du selv tror på, at være en god lytter og at være klar over, at religiøse ord ikke altid har den samme betydning. Hvis du fx sidder og snakker om Jesus, vil du som kristen se det som Guds søn – Jesus Kristus i et væsen. Mens den, du snakker med, kan opfatte det som to personer. Og det er værd at bemærke!