Kristen pædagog vil lave krisecenter for mænd

Nyt krisecenter for mænd er på vej på Amager. Det er lederen af rådgivnings-centeret og den sociale café Fundamentet, Thorkil Vestergaard, som er i gang med at etablere det nye center.– Der er et kæmpebehov for et krisecenter til mænd. I øjeblikket findes der i hele Danmark kun tre centre for mænd. De ligger alle i Jylland og har tilsammen kun ni sengepladser, fortæller Thorkil Vestergaard.
Han har ikke nogen kon-krete tal at vise frem, men han oplever i sit daglige arbejde som leder af Fundamentet masser af mænd, som kunne have undgået hjemløshed og narkomisbrug, hvis der havde været et sted for dem, da kri-sen bankede på døren.

Manden flytter

– Vi skal have fat i mæn-dene, før de ender i alvorlige problemer. Krisecentret bliver for de mænd, som pludselig havner i en social situation, siger han. Med en social situation mener
Thorkil Vestergaard bla. brudte parforhold, arbejds-løshed og andre ting, som kan ramme ellers velfunge-rende personer.
– Det er som regel manden, der flytter hjemmefra, hvis forholdet ryger sig en tur. Kvinden beholder hjemmet, fordi hun som oftest får bør-nene, konstaterer han.
– Og da mange mænd har et dårligt netværk, havner de i et stort hul, når forholdet går de ender på gaden og i misbrug, siger Thorkil Vestergaard.

Tusinder af kriseramte mænd

Han mener selv, at der hvert år er flere tusinde danske mænd, som har brug for et ophold på et krisecenter.
– De tre centre, som eksiste-rer nu, får over tusinde henvendelser om året. Dertil kommer alle henvendelserne til manderådgivningere. At mænd får tæsk af deres partnere, er også et reelt, men ofte overset problem, fortæller han.

Måske kristent center

Thorkil Vestergaard er i øjeblikket i gang med at under-søge mulighederne for at få fi-nansieret centeret via fonde. Personalet skal bestå af både faguddannede og frivillige. Og de frivillige må meget gerne være fra kirkerne.
– Jeg satser på at få mange kristne frivillige, for de har hele deres kirkelige netværk at trække på. Men jeg kan bruge alle frivillige, som brænder for sagen, siger han.
– Det er meget vigtigt med frivillige, for de møder folk som mennesker og ikke som behandlere, mener han.
Thorkil Vestergaard har meget svært ved at svare på, om det bliver et kristent krisecenter for mænd.
– Det kommer an på, hvad man mener med et kristent center. Værdigrundlaget bliver kristent, og det er kristne men-nesker, som etablerer det. Men det bliver ikke evangeliserende. Vi møder folk, der hvor de er, og koncenterer os om deres problemer. Kristentro taler vi kun om, hvis folk selv spørger. Men det er de kristne værdier, som vi arbejder ud fra. Så om det er et kristent center, ved jeg ikke, siger han.