Brug ferien til at give troen næring

Intet, hverken højttravende forklaringer eller mirakuløse erfaringer, kan erstatte det personlige møde med Jesus i Bibelen.Troen kommer af det som høres, og det som høres kommer af Kristi ord, skriver Paulus i Romerbrevet 10:17. Brug derfor ferien til at nære din tro, for som kristen er du først og fremmest troende. Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, skriver Hebræerbrevets forfatter. Det skal ske dig som du tror, sagde Jesus igen og igen. Og det eneste han nogensinde bebrejdede nogen var deres vantro.
Troen er altså altafgørende for den kristne. Det er gennem troen vi møder Gud, ikke gennem fornuften, ikke en gang ved erfaringen. Erfaringen kommer bagefter, og er vi heldige vil vi det også dæmre for forståelsen. Men det er troen, der knytter forbindelsen til Gud.
Nu er troen ikke blot en formodning, som mange antager. Tro er tillid, dvs. noget dynamisk, der vokser i takt med kendskabet til det eller Den, vi tror på. Når troen er fuldvoksen kaldes den overbevisning.
Jesus er troens banebryder og fuldender, skriver Hebræerbrevets forfatter også. Det er når vi kører om ham, troen kommer, det er når vi lærer ham at kende, troen vokser.
Er du træt, modløs, eller måske bare mellemfornøjet? Er du smådeprimeret uden egentlig at vide, hvor de tunge tanker kommer fra? Så er det temmelig sikkert længe siden du har læst eller lyttet til ”Kristi ord”. Troen kommer nemlig af det som høres, og det som høres kommer af Kristi Ord, som sagt.
I stedet for at bebrejde andre dit dårlige humør, så sæt dig ned – blot 10 minutter – med en åben bibel. Læs lidt, vær stille og lyt, sig det til Gud som kommer til dig. Så vil han forfriske dig, og inden du ser dig om er din tro bygget op.
Brug derfor ferien til at give troen næring. Så kan det være du får smag for det, så det også bliver en vane i dagligdagen.