Reichelt for retten

I år er det 100 år siden, pionermissionæren Karl Ludvig Reichelt ankom til Kina for Det norske Missionsselskab (NMS)Som mange vil vide det, var og er hans teologi og vidtgående kontekstualisering både dengang og nu et omdiskuteret emne. Det var en medvirkende årsag til Reichelts brud med NMS og dermed til oprettelsen af Den Nordiske Kristne Buddistmission – nu Areopagos.
– Vi ønsker at markere jubilæet og fortælle den store historie om ”myten” Reichelt gennem en høring kaldet ”Reichelt for retten”, fortæller Karsten Høgild, studentermedhjælper i Areopagos.
– Forskellige medvirkende vil forsøge at kaste lys over såvel hans teologi og praksis som personen bag. Høringen vil forme sig som en retssag med indlæg fra forsvarer, anklager og en række vidner. Der vil blive rejst tiltale vedr. en række anklagepunkter som fx. teologisk kætteri, psykologisk instabilitet og ledelsesmæssig uansvarlighed. Rettergangen vil munde ud i en domsafsigelse.
Gennem høringen håber vi at komme til en større forståelse af den teologiske arv fra Reichelt. På hvilke områder har han sin berettigelse og sin begrænsning?
Medvirkende er bl.a. Knud Jørgensen, Notto Thelle, Theodor Jørgensen, Filip Riisager, Ann Skov Sørensen, Karl Thelle, Ernst Harbakk og Martin Boje Christensen.
Høringen indleder Areo-pagos’ sommerstævne, som i år finder sted på Unge Hjems Efterskole i Århus 26.-29.juni. Stævnets tema er ”Tidens ånd – Åndens tid. Spiritualitet i Øst og Vest”.