Areopagos har tabt 110 mio. kr.

De sidste to år har missionsselskabet Areopagos tabt ca. 110 millioner norske kroner på aktie- og ejendomsinvesteringer. Men nu er kurven vendt, melder administrationschefen for det norsk-danske missionsselskab.De sidste 3 år har den generelle økonomiske afmatning også gjort sit indhug i mis-sionsselskabet Areopagos’ kapital. Det fællesnordiske selskab tabte alene sidste år tæt på 70 millioner kroner, det største tab i missionsselskabets historie.

Magnar Helgheim er adminstratioschef i Areopagos

– Det skyldes de sidste 3 års største financielle krise, der er den største siden børskrakket i USA i 1929, oplyser administrationschef Magnar Helg-heim til Udfordringen. – Forvaltningen af midlerne sker via forvaltningsselskapet Nordika efter instrukser fra vor investeringskomite.

Ingen gaveindtægter

Men tabet går ikke ud over frivillige gaver til missionsorganisationen. Det tidligere Nordisk Buddhistmission financieres ikke gennem gaveindtægter, men ved kapital opnået ved salg af ejendomme i Hong Kong. Denne kapital investeres i aktier, obligationer, erhvervs- og finansmarkedet, oplyser administrationschefen:
– Siden det internationale børskrak i år 2000 har hele finansmarkedet været turbulent, med kraftig nedtur særlig i år 2002, som jo også rummede regnskabsskandalerne i USA, Enron, WorldCom etc. Og da 40 pct. af vore investeringer er i aktier, fulgte vi med ned. I år 2002 gav vore investeringer et negativt afkast på minus 11,2 pct., dvs. ca. 49 millioner, men vi valgte at foretage yderligere nedskrivninger på 20 mio. norske kroner for at vende kurven, så tabet udgør ca. 70 mio., dvs. et minus på 16 pct. Året i forvejen udgjorde finanstabet vel 40 mio. norske kroner.
Altså i alt 110 millioner. Er kurven så vendt?
– Tallene for de første 6 måneder af 2003 ser positive ud: Der har været et positivt afkast på 7 pct. eller 22 mio. kr. Holder det året ud, kan vi slutte med et positivt afkast på 14. pct., oplyser Melgheim.

Overholder budgetter

Da man omdannede Nordisk Buddhistmission til stiftelsen Areopagos i 1995, regnede man med et gennemsnitligt langsiktigt positivt afkast på 10 pct. Areopagos er både en stiftelse og en medlemsorganisation. Stiftelsen forvalter kapitalen og fortjenesten bruges til at drive et arbejde i Skandinavien og Hong Kong, til at støtte partnere i Japan og Taiwan og som tilskud til aktiviteter og projekter hjemme og ude. Over 50 pct. af stiftelsens midler bruges i Det fjerne Østen.
Som medlemsorganisation i både Danmark og Norge er Areopagos optaget af at engagere medlemmer og andre til at deltage i giver- og forbønstjeneste og styrke missionsengagementet i kirkerne gennem dialog, retræte og spiritualitet, liturgisk fornyelse og ungdom.