Bagsmækken:
Sådan opstår liv, trivsel og vækst

Åbenbaringer kommer som regel, når man ligger på knæ. Det gjorde de også for mig, da jeg skulle luge ukrudt i min indkørsel forleden. Med rygsmerter i 2 uger til følge. Men åbenbaringer har jo sin pris.
Og hvad så jeg så, ud over mælkebøtter, der ikke ville op med rode, rødder, der skød op fra nærliggende træer, og træer, jeg ikke kunne se skoven for?
Jo, et væld af liv. Liv, liv, liv. Det var, som om jeg fik en hel biologitime, mens jeg lå der på mine bare knæ. Hvad er liv? Dette udefinerlige, ophøjede, helt udenfor menneskets muligheder, dette, der bare må komme fra Gud.
Men hvordan opstår liv, hvordan fungerer det?
Her begynder biologitimen. Blade, stængler, rødder, alt er sammensat af celler. Cellerne står i et bestemt forhold til hinanden, så de kommer til at udgøre netop den bestemte livsform.
Men hvad består celler af, tænkte jeg videre. Molekyler, selvfølgelig. Jeg fulgte trods alt lidt med i skolen. Cellerne kommer til deres bestemte livsform ved, at molekylerne står i et bestemt forhold til hinanden.
Men hvad består molekyler af? Atomer, selvfølgelig.
Og hvad består de af? Jo, det er noget med neutroner, kunne jeg huske. Det er der måske ikke meget åbenbaring i – men den kom nu. Og nu havde jeg nået næsten en hel kvadratmeter af indkørslen.
Liv opstår, når ting står i ret forhold til hinanden. Så enkelt er det. Ingen kan finde ud af, hvad det lige netop er, der holder celler, molekyler, atomer og neutroner sammen i bestemte konstellationer *). Men vi ved, at når de forskellige elementer er på plads i forhold til hinanden, har vi liv. Og åbenbaringen er, at dette også gælder åndeligt liv. Og socialt.
Mennesker mødes, og sød musik opstår, siger vi. Guds rige er midt iblandt jer, siger Jesus.
Lektie: Hvis vi bare vil sørge for at stå i ret forhold til hinanden – og Gud selvfølgelig – vil Han selv sørge for liv, åndelig dynamik og vækst.
Vi kender også det modsatte på det sociale plan. Når det knirker i relationerne i ægteskabet, familien, kollegerne, ja, så fordufter trivselen, træerne er ikke længere så grønne, og fuglene holder op med at synge…
Jeg mærkede det også rent fysisk den dag på knæ i min indkørsel. Da mine ryghvirvler fik et særdeles anstrengt forhold til hinanden!

Af Svend Løbner

*) Bibelen giver et bud: ”Han bærer alt med sit mægtige ord”, står der om Jesus (Hebr. 1:3).