Hvis velsignelse?

Der er mange, der gerne vil bruge kirken. I gamle dage var det magthaverne, der skulle have kirkens „velsignelse“ til deres krige og deres egen magtfuldkommenhed.
I dag er det især homoseksuelle, som forsøger at bruge kirken til at skabe mest mulig postyr om deres – synd.
Derfor lokker de jævnligt naive liberale kirkemænd til at vie sig eller lade deres borgerlige vielse foregå i kirken.
Her bliver kirken nødt til at sige fra. Ligesom den burde have sagt fra over for alle andre former for misbrug.
Desværre er der altid nogle levebrødspræster og biskopper, som er mere optaget af at behage mennesker end Gud. Ja, nogle tror ikke engang på Gud. Og endnu flere kender ham ikke, for så ville de vide, at Gud ikke vil hjælpe os ved at lade os blive hængende i synden, og bare „velsigne“ den, men ved at gøre os FRI af den.
Men disse falske hyrder kender jo slet ikke Guds kraft.
Det er nemt at blive vred på de homoseksuelle ballademagere, der misbruger kirken så groft og pådutter kirken deres egen dagsorden. På grund af deres håbløse felttog for at blive blåstemplet som „normale“ fordrejes kirkens fokus bort fra det oprindelige ægte, gode budskab.
Men det er ikke de homoseksuelle, vi skal være vrede på. Bibelen siger, at vi ALLE har syndet og har behov for tilgivelse. Forskellen er, om vi vil tage imod tilgivelse eller holde fast i vores synd. Homofile har brug for hjælp.
Ofte er grunden til homoseksualitet, at børn og unge er blevet svigtet af deres far, som ikke har vist dem kærlighed og identitet. Når de vokser op, har de et stort hul i deres følelser, som de forsøger at fylde med alt, hvad vort dekadente samfund tilbyder, f.eks. kold sex, magt og materialisme.
Kirken skal tilbyde den ægte vare. Ikke bare efterabe eller velsigne verdens opreklamerede tomhed. Derfor går de homoseksuelle forgæves, når de snyder sig til kirkens velsignelse hos en falsk hyrde, som selv er åndeligt blind.
Den gode hyrde – Jesus – har den ægte velsignelse, som holder, når alt andet svigter. Han sagde – også til dig og mig – omvend dig og følg mig. Så begynder et helt nyt liv i hans kraft.