Pas på de falske

Interview med sognepræst Vibeke Gregersen, Østbirk
ved HorsensOm falske profeter
v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. v16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. v18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. v19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. v20 I kan altså kende dem på deres frugter.
v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matt. 7,15-21- Søndagens tekst taler om falske profeter. Hvem eller hvad er en falsk profet?
– Hvis vi taler i bibelsk forstand, så beskæftigede profeterne sig ikke bare med fremtiden, men de talte til folket og også enkeltpersoner i nutiden.
Den slags profeter har vi mange af i dag. En af nutidens former for profeter er eksperterne, som kommer med udsagn om, hvordan vi skal leve, om forurening og så videre. Den ene dag advares vi mod én ting og den næste mod en anden. Det er med til at skabe forvirring.
Der er profeter i alle situationer. På det politiske område er alting farvet, og det, som siges, påvirker os og vore handlinger. Mennesker kan virke som profeter, men i virkeligheden fortæller de os kun en del af sandheden.
Et andet område er det etiske, hvor der er mange spørgsmål om bl.a. abort, genmanipulation og parforhold. 50% går fra deres partner, og nogle mener, at det er mere naturligt at have flere forskellige partnere og urealistisk at forvente, at man kan være sammen med én person hele livet.
Dét er som en falsk profet, for det bliver udlagt som sandheden. Vi må i stedet se på de situationer, hvor det går godt, og hvor man ser, at forholdet varer hele livet.
Janteloven kan også opfattes som en profet i vores nutid. Man får at vide, at man ikke er god nok, og at man ikke duer. Dét er også en falsk profet. Janteloven, eller den indre stemme, som siger disse ting, kommer ikke fra Gud. Vi duer til noget, og Gud kan bruge os.

– Er der profeter i kirken i dag?

– Kirken er ikke en samlet enhed. Nogle har en profetisk tjeneste, men det er ikke noget, vi har så meget kendskab til i Folkekirken. Hvis man vil bedømme, om profetier er sande eller falske, må man prøve dem på Bibelen. Desuden må man mærke efter hos sig selv, om de vækker genklang. Både inden for kirkens rammer og i samfundet må man tage sig i agt. Det kan være svært at gennemskue, hvad der er en sand og en falsk profeti.
– Hvordan skal det forstås, at nogle profeter er som ‘glubske ulve’?
– Det har at gøre med, hvil-ke motiver ‘profeterne’ har for at komme med deres udsagn. Det er ikke altid, at tingene bliver sagt, for at de kan være til andres bedste, for der kan ligge flere bevidste og ubevidste motiver bag. Man kan søge magt og indflydelse og ønske at gøre sig selv bemærket. Det kan forekomme uden for kirken, men også i kirken.
Profeterne skal bedømmes på deres frugt, og i den forbindelse er Jesus jo vintræet, og vi er grenene. De falske profeter er dem, som ikke sidder fast på træet og ikke får deres liv fra vintræet.
Den gode frugt er den, der fører til troen på Jesus. Det er den frugt, der er opmuntring og kærlighed. Den bringer det gode frem og skaber ikke forvirring.
Vi bærer jo selv både god og dårlig frugt. Vi kan altid finde forkerte motiver i os selv. Det er kun Jesus, som kan frelse os fra det.

– Vores frugter er også vores handlinger. Hvad siger vers 21 om det?
– Det vers har jeg altid følt mig meget ramt af. Her siger Jesus noget om, at det ikke er nok med ord og det ydre. Det er ikke nok med et fromt og gudfrygtigt liv, men vi har brug for at gøre kærlighedens gerninger. Det handler om det liv, man lever. Det handler om troen på Gud og kærligheden til vores næste. Folk uden for kirken kan handle mere kærligt end folk i kirken. Dette vers skal vise os alvoren i det at følge Jesu eksempel. Vi kan lære noget af de mennesker, som handler kærligt. Om de er i eller uden for kirken.
Det taler også om, at Gud somme tider virker i det skjulte. Vi ser på det ydre liv, men Gud gør noget i mange mennesker, som vi ikke kan se. Vi kan ikke dømme dem.

– Teksten taler også om at blive kastet i ilden. Hvordan skal det forstås?
– Det tror jeg ikke har at gøre med den endelige dom. At det dårlige træ bliver kastet i ilden betyder, at man ikke kan bruge det, som der bliver sagt. Det betyder, at man lægger afstand til det. I situationen i Bibelen taler Jesus om farisæerne og de skriftkloge, hvis mange regler man måtte lægge afstand til.

– Hvordan forholder vi os til denne slags profeter?
– Jeg tror ikke, at vi kan forholde os til dem med Bibelen i hånden, men vi må også bruge vores fornuft. Det er lovtrældom at være nødt til at indrette sig først efter den ene og så den anden. Det, mange af eksperterne advarer os mod, er det, som Gud har givet os i sit skaberværk. Det er hans gave til os, og vi må bruge det fornuftigt.
Vi vil så gerne sikre os. Vi frygter for ikke at leve det perfekte liv, som alle gerne vil leve. Vi vil gerne leve længe, men man ser jo, at selv mennesker, som har levet sundt og motioneret, pludselig dør. Mange af ‘profeternes’ udsagn er med til at skabe frygt.
Der er en parallel til frygten for ikke at leve ret, som farisæerne og de skriftkloge skabte, og så den frygt, vi kan opleve i dag.
Vi har brug for tro og fred. Vi har brug for at hvile i Gud. Vi må sige til os selv, at vi er i Guds hånd og ikke lade os styre af frygt.

– Hvordan bringer vi så denne fred og hvile til samfundet?
– Vi må bringe det der, hvor vi kan. Man kan for eksempel udtrykke sig i medierne. Det er ikke alle, som har den mulighed, men det er en af de muligheder, vi har i dag. Vi må bruge vores ytringsfrihed og gøre det i de sammenhænge, hvor vi er.

– Hvor er evangeliet i teksten?
– Jesus er den eneste ikke-falske profet, som vi har. Han er den eneste, som kun bærer god frugt. Hans død og opstandelse bringer tilgivelse for vores dårlige frugt. Den gode frugt af Jesu liv fjerner den dårlige frugt i vores liv. Det er evangeliet i teksten.