Baptistkirken ønsker samarbejde…alligevel

Selv om Baptistkirken i Danmark ikke er med i Kristne Kirkers Netværk, lover de at opbygge netværk med andre kirker om konkrete missionsopgaverBaptistkirken i Danmark har på sit missionsstævne juli 2003 år vedtaget en udtalelse om netværkssamarbejde med andre kirker. I denne udtalelse lover vi, at Baptistkirken aktivt vil arbejde videre med at opbygge netværk med andre kirker om konkrete missionsopgaver.
Af Hans Henrik Lund, koordinator for Baptistkirkens indvandrermenigheder, og Jan Kornholt, generalsekretær for Baptistkirken i Danmark

Kristne Kirkers Netværk

Baptistkirken har været med i forsøget på at virkeliggøre visionen om ”Kristne Kirkers Netværk” (KKN). Den ambitiøse plan var at danne et netværk bestående af Pinsevækkelsen, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet og Baptistkirken. Vi har i Baptistkirken gennem et år haft en grundig drøftelse af visionen. Denne samtale er mundet ud i den omtalte udtalelse, hvor vi i fuld enighed udtrykker vores ønske om at se vores kirke som aktiv medspiller i kommende bestræbelser på at etablere tættere samarbejde mellem kirkerne.

Ønske om bredere samarbejde

I Baptistkirkens interne samtaler om KKN har der været stor opbakning om enkelte synspunkter, som ikke stemte helt overens med det formulerede oplæg om KKN: Baptister ønsker at fremhæve den lokale fælleskirkelige virkelighed. Det skal forstås sådan, at der i Baptistkirken er et ønske om, at alle nationale strukturer formes med udgangspunkt i den lokale sammenhæng og ikke omvendt. Desuden har baptister i Danmark et ønske om, at netværkssamarbejde med andre kirker sker på et bredt teologisk grundlag, således at samarbejdet er åbent for alle kristne kirker, der ønsker at være med til at løse den samme opgave.

Nye veje mod samarbejde nødvendige

På et møde den 29. april 2003 besluttede repræsentanter fra de fire involverede kirker i enighed at indstille den igangværende proces med at etablere KKN. Vi vurderede, at det ville være alt for kompliceret at fortsætte arbejdet. Vi har opmuntret hinanden til at finde alternative veje, hvorpå vi kan nå frem til virkeliggørelsen af den vision, vi fortsat brænder for: Et tættere netværkssamarbejde mellem flere kirker om konkrete missionsprojekter.

Mange veje fører i samme retning

Vi tror, at mange af de nye ting, som sker i kirkerne lige nu, peger i samme retning: Hen imod et tættere samarbejde mellem frikirker i Danmark. Der er bevægelse og fornyelse på alle områder, hvor kirkerne mødes. Og i alle disse forandringer ser vi, at alle har det samme ønske og det samme mål, at kirkerne knyttes tættere til hinanden i løsningen af fælles udfordringer. Vi forventer, at baptistmenighederne i Danmark aktivt vil deltage i denne spændende forandringsproces.

Baptistmenighederne er selvstændige

Baptistkirkens menigheder er suveræne, selvstændige menigheder, som hver for sig indgår i flere former for samarbejde. Både med andre baptistmenigheder og lokalt med menigheder fra mange andre kirkesamfund. Hver lokal baptistmenighed har mulighed for at tage selvstændige beslutninger om at samarbejde med andre kristne kirker. Og med den foreliggende udtalelse fra Missionsstævnet har baptister ganske klart opfordret hinanden til aktivt at arbejde for tættere samarbejde, primært med udgangspunkt i den lokale menighed.

Mange opgaver venter

Det er svært at opbygge nye strukturer for samarbejde på landsplan. Derfor tror vi, det er mere hensigtsmæssigt at fokusere på selve opgaverne og mindre på struktur. Der er så store fælles udfordringer til kirkerne i Danmark, at det simpelthen skal kunne lade sig gøre at løse flere opgaver i fællesskab. Præsteuddannelsen SALT er et eksempel på, at det kan lade sig gøre, og lige nu er et fælles frikirkeligt projekt omkring ”etnisk arbejde” (Kirkernes Integrations Tjeneste) ved at blive etableret med støtte fra næsten alle frikirker. Og der er andre opgaver, vi kan løse i fællesskab. Baptistkirken i Danmark ønsker både gennem lokalmenigheder og landsledelsen at være med til at samarbejde med andre kristne om konkrete missionsopgaver. Gud hjælpe os og velsigne os i alle vore kirker, så Gud selv må få sin vilje med os.

Læs mere – tryk her


Artiklen fortsætter efter annoncen: