Missionsselskab fik overskud på ca. 2 mio.

Vi er i topform, lyder meldingerne fra Danmissions repræsentantskabsmødeDanmission har holdt repræsentantskabsmøde den 16.-17. august og melder om sammenhold om missionsselskabets vision og et stort overskud i 2002, der har fået selskabet på ret køl efter at have slæbt på et underskud fra år 2000.
– Det var en meget stor glæde, at vi kunne slutte året 2002 med et stort overskud. Det blev på kr. 1.901.116, sagde en glad formand, Lars Mandrup.
– Men inden nogen måske begynder at forarges over, at vi samler så mange penge sammen i et overskud, skal vi huske, at vi havde brug for at genoprette Danmissions økonomi efter det store underskud i år 2000. Mange har bidraget til, at det har kunnet lykkes, først og fremmest alle vore trofaste venner og givere, men også vores daglige ledelse og medarbejdere i Hellerup, takker Lars Mandrup.
Inden starten på repræsentantskabsmødet på Hotel Nyborg Strand, blev der holdt gudstjeneste i Nyborg kirke. Omkring 400 mennesker fyld-te kirken med sang, og der blev indsamlet 42.958 kr. til Danmissions arbejde.

Sammenhold

Et missionsdokument, som har været under udarbejdelse i 1½ år, gav udtryk for tanken om følgeskab mellem kirken herhjemme og i “missionslandene”. Repræsentanterne fra landets 10 stifter kommenterede missionsdokumentet og udtrykte ejerskab i forhold til dets indhold.
– Vi har erkendt klarere end tidligere, at hele verden er vævet sammen i ét stykke og ikke kan opdeles i et ‘vi og de’. Verden begynder i samme øjeblik, vi går uden for vor egen dør, udtrykker formand Lars Mandrup.

Danmissions formand Lars Mandrup sammen med hovedtaler ved repræsentantskabsmødet, biskop Gideon Devanesan fra Arcot Lutheran Church i Indien

Da Aase Mollerup og Morten Larsen ønskede at træde ud af bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem var på valg, skulle der på repræsentantskabsmødet vælges tre nye medlemmer. Resultatet af valget blev Klaus Debel-Hansen (genvalg), Else Kaag Bjerg og Ejgil Saxe. Lars Mandrup fortsætter som formand og Anne Marie Boile Nielsen som næstformand, og i forretningsudvalget afløser Anne Dolmer nu Hans Raun Iversen, som efter 6 år ønskede at fratræde sin post.
Danmission er en folkekirkelig missions- og hjælpeorganisation og arbejder i Indien, Bangladesh, Nepal, Mongoliet, Filippinerne, Cam-bodia, Kina, Tanzania, Madagaskar, Egypten og Danmark. Organisationen blev til 1. januar 2000 ved en sammenlægning mellem Dansk Santalmission og Det Danske Mis-sionsselskab og har dermed mere end 180 års solid erfaring.
For øjeblikket har Danmission 29 missionærer og volontører i Asien, 27 i Afrika og 1 i Mellemøsten, mens 8 er ansat i det direkte missionsarbejde i Danmark. Her handler det om mission blandt mennesker med anden religion, hovedsageligt muslimske indvandrere.