„Hellig spion“

Almindeligvis anmeldes eller omtales udenlandske bøger ikke i Udfordringen. Men med Alex Williams’ Holy Spy må der gøres en undtagelse.
Historierne om, hvordan kristne studerende fra Vesten er sluppet ind på den anden side af det Jerntæppe, der engang delte Europa, er nok værd at læse i sig selv, men specielt interessant for danskere er et kapitel, der handler om Ingeborg og Arne Kap-pelgaards arbejde i Rumænien. De boede i Buka-rest i årene 1982-84, hvor de åbnede deres hjem for kristne studerende fra Afrika. Beretningerne om, hvad de oplevede i de år og under deres mange rejser til Rumænien både før og efter, er spændende læsning.