30 år med færøsk oase i København

Kristnastova – „den færøske ambassade“ på Amager – har netop rundet de 30 år. Det fejrer de med en sang- og musikaften i Valby søndag den 12. oktober.Kristnastova er færøsk og står i overført betydning for ”de kristnes hus”. Huset på Amager har gennem 30 år virket som åndelig oase for de mange – ofte engagerede kristne – færinger som har taget ophold i Københavnsområdet. I dag samles omkring 100 mennesker til møder i weekenden. Der holdes åbent hus hver fredag og en gudstjeneste med søndagsskole hver søndag.
Kristnastova har været et samlingspunkt for færinger i op- og nedgangstider. For ca. 10 år siden, hvor den økonomiske krise strammede til på øerne, rejste mange til Danmark, og da var Kristnastova stuvende fuldt i weekenderne. I dag, hvor det går godt, er der knap så mange. Men alle nyder godt af, at der er et sted, hvor færinger kan synge færøske sange, lytte til det kristne budskab på sit hjertesprog og i øvrigt læse de sidste nyheder hjemmefra.

Øssur og Susan Berghamar sørger for, at færinger kan føle sig hjemme i storbyen
Kulturchok

– For mange færinger er det et kulturchok at komme til København, fortæller Øssur Berghamar, der leder Kristna-stova sammen med sin hustru Susan. De kom selv til Danmark første gang i 1972 i forbindelse med et evangelisa-tionsfremstød. Her mødte de mange færinger og fik da tanken om at oprette et værested, hvorfra der også kunne drives et udadvendt socialt arbejde.
En stor del af ægteparrets arbejde består i besøgstjeneste:
– Vi besøger bl.a. færøske patienter på Rigshospitalet, der er blevet sendt ned til behandling, fortæller Øssur.
I 1973 „pionerede“ ægteparret arbejdet ud fra deres egen lejlighed; først i 1979 blev huset på Birmavej 36 købt, støttet af menigheder på Færøerne. Og de sidste 24 år har det færøske flag så vajet i vinden foran det hvide palæ, så forbipasserende endda har troet, det var en ambassade.
Jubilæet blev fejret på 30-årsdagen d. 1. september i Kristnastova – på færøsk. På søndag kan alle danskere være med i Frelsens Hær i Valby.

Elsker sang

– Færinger elsker at synge, og fællessangen har altid været noget særligt her i Krist-nastova. Og da Frelsens Hær også bruger sangen og musikken meget i deres arbejde, er det en god ramme om en sådan aften, siger Øssur og fortsætter:
– Frelsens Hærs lokale orkester vil spille, og unge fra Kristnastova vil også medvirke. Desuden har vi to kendte færøske gæstesangere med os: Jóannes og Ólavur á Váli, slutter Øssur Berghamar.

„Ambassadebygningen“ på Birmavej, hvorfra Susan og Øssur Berghamar driver deres arbejde (Arkivfoto).