Lær af Robinson!

Vi er nogle, der ser Robinson, fordi Anders er med.
Anders er kristen – og samtidig en fin fyr, som man har lyst til at stå med. (Se hans ugentlige klumme på Ung Udf.)
Men ud over Anders er det spændende at se, hvordan deltagernes personlighed udfolder sig. På det sidste har to mænd brudt deres æresord og „dolket en ven i ryggen“ for selv at komme videre. Andre afsløres i løgn og dobbeltspil, de fleste tænker mest på sig selv. – En tidl. straffet har så høj moral, at han ikke kan tilgive de to, der brød deres æresord. „Jeg plejer at bære nag i 15-20 år“, siger han.
Det er anskuelighedsundervisning i, hvordan det, som Bibelen kalder synd ødelægger fællesskabet.
Vi kan lære af dette drama, at:
Man skal vide, hvad man selv står for, hvis man vil undgå at bliver overrumplet. Man skal som Anders beslutte sig for, at man ikke lyver. Ganske enkelt. Hvis vi på forhånd traf samme faste beslutninger mht. andre synder som f.eks. utroskab og vrede, ville mange katastrofer kunne undgås.
Man skal ikke bekymre sig. På Nord-holdet var der én, der fokuserede så meget på den mad, han ikke kan få, at hele holdet bliver præget af mismod – og tabte en dyst.
Men få dage efter var situationen helt forandret. Ved at bekymre og brokke sig skadede de kun sig selv.
Man skal tro på sin sag. Det er utroligt så stor forskel, det gør, hvis holdet har tro på, at det kan vinde. Men, hvis det bare er en sammenbidt tro på, at man selv er supermand, så går det alligevel galt. „Hovmod står for fald“.
Som kristne må vi ikke lade tvivl og frygt få magten, uanset hvor „kristelig“ den virker. Frygt og tvivl er gift for troen – og grunden til, at den officielle kirke er så svag og uduelig.
Læg mærke til, hvem der udretter noget. Det er dem, der véd, hvad de vil og tror på deres sag. I missionshistorien var det f.eks. en William Carey, der sagde: „Forsøg store ting for Gud; forvent store ting af Gud.“ – Eller Santalmissionens stifter, H.P. Børresen, hvis motto var „Frygt ikke, tro kun!“
Det er i tillid til Gud, vi oplever Guds kraft udfolde sig.
Måske var det derfor Jesus så ofte sagde: „Frygt ikke!“ – Så væk med al den frygtsomhed i kristne kredse. Den er ikke fra Gud…! – Stol på Gud!