2,5 millioner til kristent hjælpecenter

Shalom har fået 2,5 mio. kr. fra Satspuljen, der i år har tilgodeset flere af samfundets svage grupperFlere behandlingspladser. Nyt udslusningssted. Flere medarbejdere. Med disse store planer faldt støtten fra statens satspuljemidler på et tørt sted hos Alfred Frederiksen (billedet). Han er daglig leder for Rehabiliteringscentret Shalom i Randers.– Vi har fået bevilget midler over de næste 4 år på i alt 2,5 mio., oplyser han, og glæder sig over den øgede respekt, hjælpecentret nyder fra de lokale myndigheder pga. arbejdets gennemskuelighed.
– Det betyder bl.a., at det er helt legalt at henvise en beboer, som særligt ønsker at være et kristent sted, til Sha-lom.
Shalom er efter en omfattende ombygning nu oppe på 9 behandlingspladser.

Har købt ny ejendom

Samtidig har Shalom erhvervet en større ejendom i udkanten af Randers til udvidelsen af Shaloms aktiviteter. Udover en ny lederbolig indrettes en klublejlighed på ca. 185 m2 med 5 værelser til beboere i udslusning.
– Målet er, at stedet med tiden skal kunne udvikle sig til et Shalom 2 med en lignende kapacitet som det nuværende Sha-lom.

Penge til svage grupper

Tove Videbæk, der er formand for Folketingets Socialudvalg, glæder sig over de mange gode projekter for samfundets svage grupper som får del i årets satspuljemidler.
– Vi har taget første skridt på vej mod en egentlig behandlingsgaranti for alkoholikere. Det er meget vigtigt, at alkoholikere, som er motiverede for at gå i behandling, ikke skal stå på venteliste i flere måneder med fare for, at de mister motivationen igen.
Fra satspuljeforhandlingerne fremhæver hun også, at der bl.a. kommer behandlingspladser til unge misbrugere under 18 år og hjælp til børn i udsatte familier.