Watchman Nee:
Ånd må nå ånd

Det er en udbredt opfattelse, at folk tror på evangeliet, fordi de har fået en forstandsmæssig erkendelse af, at læren er rigtig, eller at de er blevet følelsesmæssigt påvirket af Guds ords appel.
Hvis nogle blot modtager evangeliet af en af disse to grunde, vil det ikke holde længe med dem. Både forstand og følelse skal selvfølgelig påvirkes, men dette er ikke nok. Tanke kan nå tanke og følelse nå følelse, men frelsen rækker langt dybere ned.
Ånd må nå ånd; thi kun hvis prædikantens indre livsstrøm når synderen, vil denne falde ned og modtage Herren. Derfor er en frigjort ånd en absolut forudsætning for at forkynde evangeliet.

Ånden taler

En minearbejderder, der blev brugt meget af Gud, skrev en bog SET OG HØRT, i hvilken han beretter sine oplevelser under evangeliets forkyndelse. Det er en hjertegribende bog. Skønt der her er tale om en ganske almindelig broder uden højere uddannelse og særlige evner, overgav han sig helt til Herren og blev forunderligt brugt af ham.
En ting karakteriserede ham: Han var en brudt mand, og hans ånd var ren. Mens han under et møde lyttede til en prædikant, fik han en sådan byrde for sjæles frelse, at han bad prædikanten om lov til at tale.
Han gik op på talerstolen, men kunne ikke få et ord frem. Hans indre menneske brændte sådan i lidenskab for sjæle, at tårerne vældede frem i strømme. Det lykkedes ham kun at få sagt nogle få, usammenhængende sætninger.
Men Guds Ånd fyldte mødesalen; folk kom til erkendelse af deres synder og deres fortabte tilstand. Her var der en ung mand, som var brudt – men gennem de få ord, han sagde, vældede hans ånd frem, og folk blev stærkt bevægede.
Når man læser hans livshistorie, møder man et menneske, hvis ånd var fuldt forløst. Han blev et redskab til mange sjæles frelse i sin livstid.

Den frigjorte ånd

Det er på den måde, evangeliet skal forkyndes. Når som helst man møder et ufrelst menneske, føler man, at man bør give ham evangeliet; men ens egen ånd må være forløst, og når denne frigjorte ånd kommer i kontakt med det andet menneskes ånd, levendegør Guds Ånd det menneskes ånd, som er i mørke, og på den måde kan vedkommende opleve herlig frelse.
Hvis vor ånd er bundet, ejer vi ingen kraft til at vinde sjæle, selv om vi kan alle læresætningerne på fingrene. Frelse opleves, når vor forløste ånd kommer i kontakt med det ufrelste menneskes ånd. Mine venner! Hvis vi selv er virkelig forløste, er det afgjort, at andre vil blive frelst.

Watchman Nee (Nee To-sheng), 1903-1972, blev født i det sydlige Kina og kom i 1920 til tro på Jesus. Han blev fængslet for sin tro i 1952 og var i fængsel indtil sin død i 1972.
Watchman Nee havde ikke nogen teologisk uddannelse men var en flittig studerende af bibelen og anden kristen litteratur. Han var en aktiv forkynder og plantede flere husmenigheder.
Indtil sin død holdt Watchman Nee fast i sin tro. Efter hans død fandt man en note under hans pude med følgende tekst:
– Kristus er Guds Søn som døde for at forløse syndere og han opstod efter tre dage. Dette er den største sandhed i universet. Jeg dør på grund af min tro på Kristus.
Atiklen her er taget fra bogen Den kristnes frigørelse udgivet af Pionerforlaget.