Danmark til middag

Efter engelsk og norsk forbillede varmes der nu op under gryderne til en landsdækkende Alpha-kampagne i september 2004.
Under overskriften Danmark til middag vil man gennem dagbladsannoncer og tv-reklamer åbne danskernes øjne for, at mange lokale kirker onsdag 8. september 2004 (eller i ugen deromkring) inviterer gæster til en Alpha-festmiddag.
Den lokale kampagne sørger de enkelte kirker for, mens Al-phas landskontor står for den nationale annoncering i medierne.
– Der er nu sendt brochurer om denne dag ud til formentlig alle frikirker og folkekirker, hvor flere bispekontorer har stået for udsendelsen, fortæller Bess Serner-Pedersen fra landskontoret, som har sendt omkring 2.000 brochurer ud.
– Hvis der er interesserede, som ikke har fået nogen brochure om den nationale Alpha-dag, så bestil folderen på Alpha-kontoret. Både de 210 kirker i Danmark, der bruger Alpha, og nye kirker er meget velkomne til at deltage i Danmark til middag, understreger hun og opfordrer kirkerne til at skynde sig.
– Af hensyn til planlægningen ser vi gerne en hurtig tilbagemelding fra kirkerne.