Oswald J. Smith
Den afgørende prøve

Det tidlige morgengry listede sig stille frem over bjergtoppene i det fjerne og varslede en ny dag samtidig med, at solens stråler fordrev nattens skygger. Med undtagelse af bølgernes rullen ind mod kysten og en enlig havfugls lejlighedsvise skrig, brød ikke en lyd den tidlige morgens stilhed.
»Elsker du mig?«
Spørgsmålet var overvældende. Den lille skare, der sad rundt om bålet ved Galilæasøens bred, så hastigt op mod den talende, der pludselig var dukket op imellem dem.
I dag, efter mere end 1900 års forløb, må vi stadig betragte dette spørgsmål som »den afgørende prøve« i vort åndelige liv.

1. Den afgørende prøve på discipelskab

Dag efter dag ned gennem tiderne har Jesus Kristus knyttet mænd og kvinder til sig selv, ikke ved hjælp af tvang og frygt, men ved kærlighed. Kunne nogen troskabsed vel være stærkere end den ganske enkle prøve, der lød: »Elsker du mig?«
Ikke med ét eneste ord kommer han ind på de hundreder af spørgsmål, som ganske naturligt opstår i forbindelse hermed. Ikke et ord om læresætninger, trosbekendelse eller teologi. Ikke en stavelse om synd, omvendelse eller tjeneste. Han stiller kun ét spørgsmål, skønt dette var hans sidste chance, for han skulle snart forlade jorden.

2. Den afgørende prøve på livsførelse

Vi finder det ikke længere påkrævet at stille det klassiske spørgsmål om vor stilling til de verdslige ting: »Er det forkert at handle således?« »Er det synd at gøre dette?« Vi behøver blot at anvende den afgørende prøve på alle vore handlinger. Det er »den nye hengivenheds drivkraft.« Sagen er ikke længere, om det er rigtigt eller forkert at deltage i tvivlsomme fornøjelser. Et menneske kan blive så fyldt af Guds ånd, så gennemtrængt af Kristi kærlighed og så ivrig efter at tjene ham, som har fået hjertets hele hengivenhed, at der overhovedet ikke er nogen plads for synden og verden, og vedkommende har absolut ingen lyst til de ting, som de ufrelste begærer.
Hvis I, mine venner, virkelig elsker Jesus, ønsker I kun at være ham til behag og at følge ham i alle ting.

3. Den afgørende prøve på tjeneste

Vor Herres Jesu Kristi efterfølger tjener sin Mester, fordi han elsker ham, og ikke fordi han skal afvikle visse forpligtelser.
Vi kan tilbyde Jesus Kristus alt, hvad vi ejer, uden at han er tilfreds med os. Kærlighed forlanger kærlighed. Noget, der er ringere end dette, vil aldrig være tilstrækkeligt. Og nu siger han til dig i den samme ømme og tryglende tone og med det samme elskende hjerte: »Elsker du mig?« Det rette svar på dette spørgsmål er det eneste, som beviser, at du har bestået den »afgørende prøve«.

Oswald J. Smith (1889-1986) kunne ikke selv rejse ud som missionær pga. dårligt helbred. Han grundlagde i stedet The Peoples Church i Toronto, Canada, hvor det lykkedes ham at få 9/10 af budgettet til at gå til mission.
Oswald J. Smith blev også en stor sangskriver. Han skrev over 1200 digte, hvoraf 200 blev tilsat musik.
Artiklen her er hentet fra bogen „Det menneske, Gud bruger“, udgivet af Missionsforbundets forlag
.