Ligegyldighed er det værste

– Kan jeg ikke se Gud i det nødstedte medmenneske, er jeg fortabt, siger Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen

Bjarne Lenau Henriksen er sognepræst ved Hellig Kors Kirke og Korshærschef. Han er desuden medlem af Rådet for Socialt Udsatte

Det er en meget alvorlig tekst denne søndag. Hårde ord fra Jesus selv. Hvad siger teksten dig som Korshærschef?
– Den viser kernen i et kristent menneskes liv, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi behandler den nødstedte næste. For deri består troen!
– Det betyder, at jeg som kristen skal kunne se Gud i det nødstedte medmenneske. Kan jeg ikke det, er jeg fortabt. Så har jeg forkastet livet og tager ikke Guds skaberværk alvorligt, men ringeagter det.

Netop i Kirkens Korshær praktiserer I meget af det Jesus nævner her. Så I kan have god samvittighed. Men er man ikke lige involveret i frivilligt socialt arbejde, kan godt efterlades med en dårlig samvittighed. Hvad skal sådanne nogle som os gøre?
– Det er vigtigt at understrege, at denne tekst ikke handler om gerningsretfærdighed. Jeg er ikke sikret en plads i himlen, hvis jeg bare melder mig til socialt frivilligt arbejde. I så fald var medarbejderne i Kirkens Korshær selvskrevet. Men sådan fungerer det ikke. Frelsen opnås ikke ved gerninger, men består i, at vi er omfattet af Guds nåde, tilgivelse og ubetingede kærlighed.
– Som Luther sagde: ”Gode gerninger gør ikke et godt menneske. Men et godt menneske gør gode gerninger.” I gudstjenesten møder vi Gud i Ordet, der forkyndes, og i nadveren. I nadveren sendes vi ud og får kraft til at leve kristendommen ud ved at være ægte medmennesker.
– Ikke alle kan eller skal gå på fængselsbesøg eller invitere de hjemløse hjem og give dem logi. Men man kan støtte de organisationer, der gør det, an-erkende behovene og støtte den politiske lovgivning, der tager hånd om problemerne. I bund og grund handler det om den holdning, vi møder vores medmennesker med. Ligegyldighed er det værste. Det gælder også i forhold til den tredje verden.
– Som kristne og som kirke og kirkelige organisationer skal vi tale de svages sag. For hvert eneste menneske er skabt i Guds billede og elsket af en menneskesyg Gud, der ikke kan lade os være i fred. Derfor blev han ét med os, og han fortsætter med at gå i clinch med os og vores liv, for han længes efter det fortabte.

Men vi bor jo i et land, hvor staten tager sig af ”vores næste”, de svage i vort samfund?
– De sidste tyve år har der været en udvikling i vort samfund, som har gjort det mere og mere svært at være svag. Jeg oplever helt klart, at vi lever i et nyliberalt samfund, hvor opfattelsen er, at du ikke bare er din egen lykkes smed, men også din egen ulykkes smed.
– Regeringen har udtrykt vilje til at hjælpe de allersvageste, og det er godt nok. Jeg sidder selv med i Rådet for Socialt Udsatte. Men min erfaring er, at gruppen af de næstsvageste i vores samfund vokser og rykker nedad. Det gør den blandt andet på grund af den beskæftigelses- og flygtningepolitik, der føres. Der er desværre mere og mere brug for frivillige organisationer som for ekesmpel Kirkens Korshær. Gud bedre det!
– Det er en illusion at drømme om, at vi kommer tilbage til en tid, hvor de gamle sociale netværk igen fungerer. Vi lever i en højteknologisk tid. Derfor er vi nødt til at institutionalisere næstekærligheden. Det betyder, at vi kan støtte organisationer, der udøver næstekærlighed overfor de svageste og den politiske lovgivning på området.
– Kirkens Korshær vedkender sig sit kristne menneske- og livssyn. Vi ser også os selv som kirke for nogle af dem, der ikke umiddelbart kan integreres i kirkerne.

Matt. 25, 31-46

Verdensdommen

v31 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. v32 Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; v33 fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. v34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. v35 For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, v36 jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. v37 Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? v38 Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? v39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? v40 Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. v41 Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. v42 For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, v43 jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. v44 Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? v45 Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! v46 Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: