Investér dig selv i Guds rige!

– Som en moderne virksomhed må man konstant investere for at overleve på længere sigt. Samme investeringsprincipper gælder i Guds rige, mener direktør for industrivirksomheden AKS Koncernen, Bjarne Kjær, der også er ældstebror i Pinsekirken NYT HÅB i RødovreHvad tror du er Jesu pointe med at sammenligne Guds rige med betroede talenter?
– Noget væsentligt i denne lignelse er ordet: ”betroede”. Det ord betyder noget med tillid, ansvar og forventning.
– Gud har ikke givet os evner og muligheder uden at forvente noget af os, og lignelsen er jo en meget direkte formaning til de mange kristne, der altid og kun taler om nådens evangelium. Før vi kan modtage frelsen, må vi naturligvis komme til erkendelse – eller få en åbenbaring af nådens evangelium, men Jesus viser os, at der er noget mere; nemlig, at vi skal bruge de muligheder, vi har.
– Alle kan f eks. bede! Ikke alle har fået talent til at være præst, men vi kan alle på forskellig måde hjælpe vores præst. Ud over landet står mange præster næsten alene i tomme kirker søndag morgen.

Kunne det måske være, fordi der mangler mennesker til at bede?
– Det er en ting, vi skal gøre os helt klart. Hvis vi f. eks ikke beder, så kommer vi til at stå til ansvar for, at vi ikke brugte den mulighed, som Gud igennem bønnen har betroet os.
– Guds nåde giver mulighed for at lægge fortiden bag os og tage nye beslutninger, men en dag er nådetiden forbi – og så kommer regnskabets time for os alle.

Som forretningsmand kender du til at investere. Hvad skal man tænke på, når man investerer?
– Som en moderne virksomhed må man konstant investere for at overleve på længere sigt. Det er nødvendigt at være forudseende og tænke fremadrettet. En investering foretager man kun, hvis man tror, at det kan bringe overskud eller profit, men det er som oftest forbundet med en risiko.

Gælder de samme principper i Guds rige?
– Ja – selve frelsen er for alle, der vil tage imod den, men lønnen, vi en dag skal have i himlen, er efter vores slid og møje, som er det, vi kan sammenligne med at investere.
– Paulus taler om at bygge på grundvolden, som er Jesus Kristus, og hvis det arbejde, man har udført, kan bestå ildprøven, skal man få løn. Bliver det opbrændt, får man ingen løn, men man skal dog blive frelst.
– Vi læser også om to disciple, der tænkte fremad og ønskede pladsen på hver side af Jesus i himlen.
Der er mange andre beretninger i Bibelen, der skal få os til at tænke fremad og påvirke vore investeringer her og nu.

Som barn af en socialdemokratisk lighedstankegang må jeg spørge: Hvorfor får tjenerne ikke lige meget betroet?
– Ja – lighedstankegangen er jo inspiration fra humanismen, som i dag også præger holdninger i meget store dele af kirken.
– Men vi mennesker er jo ikke skabt ens. Der er stor forskel på vore evner.
– Det er netop Guds retfærdighed, at han kun stiller krav og forventninger i forhold til vore evner og muligheder.

Hvorfor er chefen så hård ved ham, der ikke investerer sit talent?
– Det er som regel ikke forskelle i evner, der er en arbejdsgivers problem. Det værste, en arbejdsgiver kan komme ud for, er en illoyal eller doven medarbejder. ”Doven ved jo alle, hvad er”, men illoyal er man, når man frivilligt er gået ind i et ansættelsesforhold, men alligevel ikke arbejder for virksomhedens interesser.
– Mange mennesker vil også gerne have et uforpligtende forhold til Gud, til kirken eller til menigheden, men når det koster noget – når man skal arbejde for Gud – så har man tusind undskyldninger.
– Guds ord siger: Gid du var varm eller kold, men fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund.

Matt. 25, 14-30

Lignelsen om de betroede talenter
v14 Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v15 én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. v16 Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. v17 Ligeledes tjente han med de to talenter to til. v18 Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. v19 Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. v20 Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. v21 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! v22 Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. v23 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! v24 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, v25 og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. v26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. v27 Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. v28 Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. v29 For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.


Artiklen fortsætter efter annoncen: