Boganmeldelse
Ruster til mødet med mennesker i nød

Ny grundbog i sjælesorg udfylder et tomrum på det danske bogmarkedVi har med denne bog virkelig fået en grundbog i sjælesorg, der udfylder et tomt hul på det danske bogmarked. Bogen er skrevet til præster og sognemedhjæl-pere i Sverige for at kvalificere disse til mødet med mennesker i kirkens hverdag. Der er derfor et særligt afsnit om samtaler i forbindelse med dåb, vielser og begravelse. Men bogens tyngde ligger på det at øve sjælesorg uanset i hvilken sammenhæng, så den vil også kunne berige sjælesørgere og kommende sjælesørgere, som ikke arbejder med udgangspunkt i en kirke. Bogen, der er på 290 sider, er grundig og formår at give både de brede penselstrøg samt på væsentlige områder at gå i dybden. Anders Olivius er psykoterapeut og præst. Det mærkes, idet han er omhyggelig med at behandle sjæle-sorgens og terapiens egenart og grænsefladerne derimellem, herunder hvordan sjælesørgeren skal forholde sig, hvis han/hun oplever, at konfiden-ten har brug for professionel hjælp inden for et andet område end sjælesørgerens. Han er nuanceret og leverer ikke lette løsninger.

Behov for uddannelse

Det mærkes også, at Olivius er sjælesørger gennem mange år og lærer i sjælesorg. Han ved, hvad det vil sige at sidde over for mennesker i nød og selv føle sig hjælpeløs. Omsorgen for, at sjælesørgeren ikke kommer til at lide nød selv ved at være hjælper, behandles i et særskilt afsnit, og heraf bliver nødvendigheden af ordentlig uddannelse til sjælesørgere tydelig. Lad dette være en formaning til både sjælesørgere og ledere i kirkerne og de kirkelige organisationer!

Sjælesørgerens opgave

Bogens stærkeste og længste afsnit drejer sig om sjæle-sorgssamtalen. Sjælesørgerens opgave er at lede mennesker til Gud, at vise Guds kærlighed trods den vanskelige livssituation, alt ondt, egoistisk og syndigt. En stor del af sjæle-sørgerens kvalifikation er evnen til at være nært sammen med et andet menneske, i relationen at kunne bruge sig selv som redskab for at kunne give det tilbage, som i situationen vil være til hjælp. Hjælpen er ikke så meget at give svar på eksistentielle spørgsmål som at formidle en kristen holdning, f.eks. at der er en kærlighed, der er stærkere end skylden, at der er et fællesskab midt i ensomheden.

Godt overblik

Et andet omfattende afsnit beskriver typiske situationer, som den sjælesorgssøgende befinder sig i. Dette afsnit giver et godt overblik over problemstillinger som f.eks. narcissisme, misbrug og sorg, men det er ikke det dybdeborende perspektiv, og nogle af afsnittene mangler sammenhæng til bogens hovedtema: Hvordan have kontakt med et menneske i nød og derigennem hjælpe.

En lærebog

Bogen er en uddannelsesbog, og man lærer og får nyt liv undervejs. Dette er et af kerneordene: Troen er ingen lykkepille. Men gennem troen kan et menneske få kraft til at bære et kors.

Anders Olivius:
At møde mennesker
En grundbog i sjælesorg
296 sider • 248 kr
Unitas