Viborg – et dansk Mekka

En gruppe pilgrimme i Viborg satser på, at domkirkebyen bliver centrum i den danske pilgrimsbevægelse, der er i kraftig fremgang. Forbilledet er den svenske by Vadstena, som har etableret et pilgrimscenter, der servicerer de mange pilgrimme som søger til byen, hvor den hellige Birgitta havde sit virke.
– Viborg vil historisk set være det helt naturlige sted at lægge et sådant pilgrimscentrum, da Viborg jo ligger ved Hærvejen, som fra gammel tid har været pilgrimmenes vandringsvej, når de skulle sydpå til Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem eller andre af de kendte pilgrimssteder, forklarer psykolog Kis Bødker til Kristeligt Dagblad. Hun er med i gruppen fra Viborg og har selv været på pilgrimstur til Vadstena i Sverige.
– Jeg tog på pilgrimsvandringen for at søge hjælp i forbindelse med en stor personlig sorg, og det gav mig så meget, at jeg siden har været i Vadstena flere gange om året, fortæller hun videre til bladet.
Kis Bødker er også med i en større gruppe af jyske pilgrimme, som er i gang med at koordinere nogle af de de pilgrimsaktiviteter, som finder sted rundt omkring i landet. Ud over Kis Bødker omfatter denne gruppe sognepræst Elisabeth Lidell, Risskov, overassistent Karen Marie Holst Jannerup, Aalborg, samt domprovst Arndt Jessen Hansen, Viborg,