Morder som åndelig vejleder

Kumla-anstalten er Sveriges mest berygtede fængsel. Men inden for murene er der for nylig bygget et kloster, der ledes af et broderskab blandt de indsatte. Her oplever livstidsfanger forvandling, når de gennemgår en 30 dage lang retræte med åndelige øvelser, meditation, eftertanke, selvransagelse og åndelig vejledning.
Fængselsinspektør Leif Nielsberth brænder for dette nye eksperiment, fordi han har set, hvordan de fanger, som har været med på retræterne, er blevet forvandlede.
Flere af retræterne bliver ledet af en livstidsfange, som har begået mord. En dag gik han også i dialog med en af sine behandlere, og gennem samtalen hjalp han hende til at tage de første skridt på troens vej. Samtidig hjalp han hende også til at forstå, at frelsen er gratis, men at det er efterfølgelsen, der koster noget. Hun omtaler derfor i dag offentligt livstidsfangen som sin åndelige vejleder.
Hvis nogen skulle ønske at høre nærmere om retræterne for fangerne i de svenske fængsler, så afholder SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi) en temadag om åndelig vejledning lørdag d. 22. november. Hovedtaleren den dag bliver Fader Truls, som har sat dette svenske fængselsarbejde i gang.