Opgør skabte ny kirke

150 unge fra Folkekirken har dannet deres egen frimenighed for at få en kirke, som gør op med biskoppernes vranglæreKøbenhavnerkirken er en ny selvstændig, evangelisk-luthersk frimenighed i København med rødder i Folkekirken og med en uafhængig samarbejdsaftale med Luthersk Mission.
Københavnerkirken er en anderledes kirke. Ifølge kirkens præst, Claus Grønbeck, er det en kirke for folk, som ikke normalt kommer i kirke.
– Jesus er så grænsesprængende og relevant for ethvert menneske, at vi har valgt at følge hans eksempel: Ikke at lukke os inde med alle dem, der er enige, men være der, hvor ganske almindelige mennesker, som også tumler med spørgsmål om liv, død, mening og Gud, er, fortæller Claus Grønbeck.
Frimenighedens gudstjenester er noget anderledes end en traditionel folkekirkes. De er nemlig fyldt med drama, videoklip, moderne musik og udfordringer. Et vigtigt mål for gudstjenesterne er at give svar på de spørgsmål, som folk går rundt med – uanset om de er kristne eller ej, eller om de har gjort sig mange eller få tanker om Gud.

Opgør med vranglære

Den 28. oktober 1997 udsendte Den danske Folkekirkes biskopper en fælles erklæring om homoseksuelt samliv og kirkelig velsignelse. Erklæringen gjorde det klart, at homoseksualitet ikke er under Guds dom og derfor også har teologisk grundlag for en gudstjenestelig markering af et registreret partnerskab.
Erklæringen satte dengang en massiv offentlig debat i gang. Ikke mindst tilkendegivelser fra Folkekirkens højrefløj og udgivelsen af betænkningen „Kærligheden glæder sig ikke over uretten“ – et skrift, der fastslog, at et homofilt samliv er i åbenlys strid med Guds Ord og under Guds dom. Det blev startskuddet til etableringen af den nye frimenighed, hvis stiftere ikke længere hverken kunne eller ville acceptere biskoppernes vranglære.
Københavnerkirken opfordrer dog sine medlemmer til fortsat medlemskab af Folkekirken, ligesom menighedens stiftere og ledelse ønsker et frugtbart samarbejde med Folkekirkens bibeltro præster og medlemmer.
Michael West/Gubi