Du har det skriftligt

I følelsernes verden, det skifter hastigt om,
fra sol til vintermørke, fra bitter gråd til sang.

Sådan står der i en gammel åndelig vise, der fortsætter:
Vi aldrig havde vundet, det være vitterligt,
om ikke hele frelsen var, blevet ordnet skrifteligt.

Der er meget, der kan påvirke vore følelser. Her i den mørke vinter bliver mange nedtrykte, simpelthen fordi vi får for lidt lys. Sådan er følelser. Vi kan ikke rigtigt stole på dem. Alt for let lader vi os også påvirke af stemninger.
Derfor er det heller ikke klogt at lade følelser afgøre, hvordan vi har det med Gud. Vi er nødt til at have noget mere holdbart. Derfor henviser viseforfatteren til Bibelen.
Dér kan vi læse Jesu egne ord om, at „således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv“.
Vi kan læse, at „alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn“. Og at „der er ingen fordømmelse…“
Hvor er det godt, at vi har det skriftligt. Gang på gang i historien har vi set, at selv paver og biskopper forkludrer kristendommen. Tænk, hvis vi i dag kun havde nogle skræmte præsters tilpassede ord om, hvad kristendom er. Så ville man nemt tro, at kristendom var noget med at være gode ved hinanden, være politisk aktive på en bestemt fløj, gå ind for miljøet, interessere sig for kalkmalerier og eventyr…
Gud ske lov – at vi véd, kristendom er mere end det.
Man kan så diskutere, om Bibelen er „Guds ord“. Vi véd jo godt, at den ikke er faldet ned fra himlen, men skrevet af almindelige mennesker. Men de kristne har til alle tider været overbeviste om, at forfatterne var inspireret af Gud. At Helligånden virkede gennem ordene – på samme måde som Helligånden også kan virke igennem vore ord, hvis Gud vil.
Derfor er Bibelen ikke bare en bog – det er et kontaktpunkt, som Gud bruger til at tale til os personligt. Helligånden gør den levende for os. Men ligesom i alt andet, der har med Gud at gøre, må du tro på, at Gud er til og vil sige dig noget. – At han vil vise dig vej. Ikke bare én gang. Men livet igennem.
Tro det, så gør han det. Dag for dag.