Kun én kristen børnebog om sex

Til gengæld er der gode materialer til unge – især fra Credo- Som forældre til halvstore børn undrer det, at der tilsyneladende ikke er udgivet nogle kristne bøger med seksualundervisning, skriver en læser – og vi bevægede os fluks ud på internettet for at lede.Og det viste sig at være godt, læseren skrev „tilsyneladende“, for der er faktisk en hel del, for unge og voksne i hvert fald. For børn kunne vi kun finde Doney’s „Hvem skabte mig“ fra Forlaget Scandinavia. Men den er nok mest beregnet for små børn.
Men til unge er der lidt flere tilbud. Om de indeholder „konkrete anatomiske, følelsesmæssige og rent ‘seksualtekniske’ oplysninger, også gerne med gode oplysende tegninger/billeder“, som der efterlyses, må læseren selv vurdere.
Men der er helt sikkert godt stof imellem – og af de store forlag ligger studenterforlaget Credo naturligt nok forrest med 3 bøger, derefter Lohse med 2 og Scandinavia og Unitas på en delt tredjeplads med kun én enkelt bog om unge og sex. Logos Media fra Luthersk Missionsforening har ikke en eneste. Til gengæld har det lille menighedsforlag Mediacellen gennem årene solgt mange af Helge Pahus lille serie „Én“, „To“ og „Flere“, hvor især de to første egner sig til unge.

Scandi-navias bog er eneste kristne introduktion til det seksuelle for børn
Top 3 liste

Seksualvejledning til unge:

1. Credo:
Parsons: Kærligh. finder veje
White: Sex på afveje
Div. forf.: Køn til debat
2. Lohse:
Dæhlin: Åbent brev…
Byre & Nordvoll: Det fine
3. Scandinavia:
Nielsen & Larsen: Samliv
3. Unitas:
Roness: Dig og dit liv