Mormoner befæster deres stilling i Danmark

Sekten i fuld gang med at bygge et tempel på Frederiksberg – trods nulvækst i 10 årDanske mormoner – eller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som de ynder at kalde sig – er ved at opføre et tempel i en gammel kirkebygning fra 1931 på Frederiksberg.
Opførelsen er et betydeligt skridt i retning af at befæste sektens position på det religiøse landkort i Danmark. Et tempel er nemlig det eneste sted, hvor religiøse ritualer, „der varer ud over dette liv“, kan udføres.

Hemmelige ritualer

Det vigtigste ritual kaldes „beseglingen“, og sikrer at ens ægteskab angiveligt vil vare helt ind i evigheden, hvis vielsen vel at mærke foretages i et tempel.
Det samme gælder de såkaldte ordinancer, en anden af Mormonkirkens afvigende læresætninger. Ordinancer er en række ritualer, der foretages for afdøde slægtninge, bl.a. dåb for dem, man mener ikke fik mulighed for at omvende sig, mens de levede.
Ritualerne, der ifølge afhoppere Udfordringen har talt med, er hemmelige, har hidtil kun kunnet foretages i Tyskland og Sverige.
Men nu altså også i Danmark, selv om medlemstallet trods international vækst har ligget på 4500 de sidste 10 år.

En statue af Moroni står på et tårn ved siden af det nye mormontempel, der lige nu opføres i en kirke fra 1931

Sektvæsen

„Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige… anser sig selv for den eneste kristne kirke, som er bemyndiget af Jesus Kristus.“
Denne læresætning fra mormomernes egen hjemmeside lader ingen i tvivl om, at vi her har at gøre med en sekt.
Men selv om der på denne måde „tages patent“ på Jesus, og det er Thorvaldsens Kristus-figur, der pryder sektens hjemmeside, er det ikke desto mindre „Moroni“ der skal pryde tårnet på det nye tempel, mormonerne er ved at opføre på Frederiksberg.
Moroni er navnet på den engel, der angiveligt åbenbarede sig for sektens stifter Joseph Smith i 1820 og gav ophav til Mormons bog, der skal læses på lige fod med Bibelen. I praksis betyder det, at Mormons bog bliver bestemmende for, hvordan mormonen skal forstå Bibelen.

Afgud som symbol

Selv om Bibelen udtrykkeligt forbyder engledyrkelse, udtalte præsidenten for Det Centraleuropæiske Område i Mormonkirken ved statuens indvielse i august, at „Moroni vil stå højt over os“ og opfordrede til at alle mormoner i vanskelige tider „ser op til Moroni og mindes hans liv.“
Templet på Frederiksberg bliver færdigt i foråret 2004 som samlingspunkt for 8.000 mormoner i Danmark og Sydsverige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fakta:

Antal mormoner
År Danmark Verden

1950: 1900 1 mio.
1964: 4175 2 mio.
1993: 4500 9 mio.
2004: 4500 12 mio.