Kirke flytter på pub

Copenhagen Community Church (CCC) flytter fra Knabostræde til nye lokaler på Strøget i København. CCC har siden starten i august oplevet en stor søgning af kirkefremmede i Soli Deo Gloria på Knabostræde 26. Derfor kom muligheden for at leje Amagertorv 5 ved Storkespringvandet meget belejligt for kirken, da dette sted kan rumme 110 personer.
Stedet er ejet at den irske pub The Dubliner, og både CCC og ejeren af The Dubliner udtrykker glæde over samarbejdet.
CCC henvender sig specielt til herboende udlændinge, og Café Gudstjenesten søndag eftermiddag foregår på engelsk.