Konference om Liberia

Den 1. og 2. marts er Dansk Ethioper Mission, DEM, vært for en konference om Den lutherske Kirke i Liberia (LCL). Konferencen holdes i Ydre Missions Hus i Christiansfeld, og hovedtemaet bliver mulighederne for at genopbygge vitale dele af kirken og dens diakonale/udviklingsmæssige områder efter 14 års borgerkrig i det vestafrikanske land Liberia.
Til konferencen ventes 14 deltagere. Fra Liberia forventes tre deltagere fra LCL: Biskop Harris og Yarkpazua, som er kirkens administrator, og Dr. Sandoe fra Phebe hospital. De øvrige deltagere vil være repræsentanter fra LCLs samarbejdspartnere i USA, Sverige, Tyskland, Det lutherske Verdensforbund, DEM og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
– Nu er der udsigt til varig fred i Liberia, og derfor giver det god mening at samle alle gode kræfter netop nu, siger missionssekretær Erik Wengel, DEM.