Oversæt muslimsk fredagsbøn

Fredagsbønnen bør gøres tilgængelig for alle borgerne i København og derfor oversættes, foreslår Mogens Lønborg, gruppeformand for De Konservative i hovedstaden og medlem af kommunens integrationsudvalg.Lønborg præsenterede forslaget på et møde mellem udvalget og Integrationsrådet onsdag. Hans begrundelse er, at „gensidig forståelse af kultur, værdier og religion er vigtige faktorer, hvis integrationen af udlændinge skal lykkes“, siger han til Ritzau.
Hamid El Mousti fra Københavns borgerrepræsentation tror ikke det vil kunne lade sig gøre fordi „gruppen af muslimer er meget uhomogen, og at den interne rivalisering ofte kommer til udtryk, når det handler om at forholde sig til nye tiltag“.