Vielse af homofile uholdbart

Indre Missions Hovedbestyrelse var samlet sidste uge og udtaler i den anledning sin bekymring over statsministerens anbefaling af kirkelig vielse af homofile. – Indre Missions Hovedbestyrelse vil stærkt appellere til, at biskopperne trods stigende pres udefra fastholder beslutningen om, at dette spørgsmål ikke skal drøftes igen.
– At åbne mulighed for kirkelig vielse af homofile vil få katastrofale følger for kirken, fordi den derved ville komme i modstrid med sit eget bekendelsesgrundlag.
– Det vil være helt uholdbart hvis kirkens røst, som også lyder i kirkens ritualer, skulle modsige kirkens eget grundlag.
– Som folkekirkelig bevægelse vedkender Indre Mission sig sit medansvar for at fastholde kirken på troskaben mod Bibelen og den lutherske bekendelse, lyder det fra Indre Mission.