LM vil indføre mandlige „ældste“

Luthersk Missionsforening fortsætter processen hen imod menighedsdannelserLuthersk Missionsforenings lokale kredse skal ikke længere kun ledes af kombinationen kredsstyrelse og tilrejsende prædikanter. LM’s landsstyrelse efterlyser åndelige ledere, et ældsteråd, der skal være hyrder for kredsen.Det fremgår af en vejledning „Åndeligt lederskab – hyrde- og læreransvaret i LM“ som landsstyrelsen netop har udsendt. Begrundelsen er, at ældstebegrebet er bibelsk og at bevægelsen med årene har udviklet en menighedsidentitet.
– I dag omtaler mange LM’ere det lokale LM-arbejde som deres menighed, forklarer landsformand Jens C. Schmidt til Avisen Tro og Mission.

LM’s landsformand Jens C. Schmidt: „I dag omtaler mange LM’ere det lokale LM-arbejde som deres menighed.“
7 frimenigheder

I de senere år har flere LM-kredse da også dannet selvstændige frimenigheder – i Aalborg, Sønderjylland, to i København og 3 i Nordsjælland: Gilleleje, Helsinge og Hillerød.
Et arbejde begynder med at man åbner en såkaldt „mødeplads“. Alt afhængig af tilslutningen udvikles denne til en „kreds“. Vokser den til flere kredse i området og ønsker medlemmerne det, kan kredsen blive til en egentlig frimenighed.
Med det nye ældstebegreb er der bygget bro fra kreds til menighed, der angiveligt vil føre til flere frimenigheder i fremtiden.

Fra praktisk til åndelig ledelse

Før var kredsens opgave at sørge for de praktiske rammer med missionshus og lign., når en gæsteprædikant kom til egnen. Den åndelige vejledning af kredsens medlemmer blev ofte foretaget af personer udenfor kredsstyrelsen, folk, der i kraft af deres evner havde deltagernes tillid. Deres rolle skal nu formaliseres:
– Nogle steder, hvor man finder det hensigtsmæssigt, kan det være tjenligt at indføre et ældsteråd ved siden af kredsstyrelsen, hedder det i vejledningen.

Kun for mænd

Men opgaven er forbeholdt mænd:
– Det bør i givet fald inkludere nogle af kredsstyrelsens mandlige medlemmer. Men det kan også omfatte andre af forsamlingens åndeligt modne mænd…
Luthersk Missionsforening arbejder på det samme kristendoms-grundlag som Folkekirken. Enkeltmenigheder, der står uden for Folkekirken, har dog beholdt samme grundlag.
Omkring 10.000 deltager i LM’s aktiviteter på landsplan. LM arbejder i omkring 110 byer, og har udsendt 60 missionærer til 5 lande.
LM’s budget ligger på 17 mio. kr. årligt.